UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Introducció


El Comerç Just, a través dels seus deu principis, contribueix de manera determinant a l'avanç i la consecució dels acords pactats en l'Agenda 2030 de l'ONU i els seus Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS). Per a aconseguir el desenvolupament i reduir les xifres de pobresa, fam i desigualtat i aconseguir una salut i una educació de qualitat, és necessari superar algunes realitats que l'obstaculitzen. Per a això necessitem, com a comunitat global, treballar de manera integral en diferents línies estratègiques com són la lluita per un treball digne, l'erradicació de l'explotació laboral infantil, la desigualtat de gènere o el canvi climàtic. 

El comerç ha anat adquirint cada vegada més importància en l'escenari mundial, però la globalització ha permés la contractació de mà d'obra cada vegada més barata, la qual cosa ha provocat una degradació de les condicions de vida. Ja sabem el que això està comportant, un enfonsament cada vegada major dels treballadors i treballadores de zones ja empobrides en escenaris de fam i pobresa i la deterioració mediambiental, entre altres conseqüències nocives per a la nostra supervivència. 

Aquest escenari pot parar-se des d'un moviment global per un comerç més just i sostenible. El Comerç Just, per tant, persegueix el desenvolupament de les zones més empobrides a través de la comercialització dels seus productes, que han d'arribar al mercat internacional en condicions justes i equitatives. Aquest plantejament està d'acord amb les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, ja que tant el Comerç Just com els ODS veuen el desenvolupament com una cosa multisectorial, que abasta els aspectes humans, personals, socials i de medi ambient i que ha de treballar-se en el marc d'una gran aliança mundial per a combatre la pobresa i la desigualtat.

La guia de comerç just que ací es presenta és el resultat d'una de les activitats fruit de la investigació realitzada en el marc del conveni signat entre la Universitat de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, per a l'execució de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de l'eix de persones de la Universitat de València. Aquesta Conselleria i la Universitat de València col·laboren per a dur a terme activitats de diversa índole que permeten formar a futurs professionals en matèries d'indubtable interés per als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana en l'àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.


Aquesta guia, per tant, pretén obrir-nos els ulls, canviar les nostres pràctiques, informar-nos sobre les oportunitats per a les persones productores desfavorides, oferir-nos idees perquè consumim en comerços que duguen a terme pràctiques comercials justes, en les quals no hagen intervingut l'explotació laboral infantil ni haja existit discriminació de cap mena, tampoc per qüestions de gènere, i que siguen respectuoses amb el medi ambient.

Esperem que aquesta Guia de Comerç Just de la Universitat de València impacte en les nostres consciències i en els nostres hàbits per a aconseguir un món més sostenible i amb més persones fent un pas al capdavant pel planeta.


María Alcantud Díaz
Directora de la Càtedra de Cooperació
i Desenvolupament Sostenible
Universitat de València