UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

RECIDA

El 2002 es va constituir el seminari sobre centres de documentació en matèria de medi ambient, dins el programa de Seminaris Permanents del CENEAM, amb la col·laboració del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de la Generalitat de Catalunya. En el marc d'aquests seminaris, va sorgir el 2004, una xarxa de professionals RECIDA, que comparteixen recursos i experiències i realitzen projectes conjunts.. 

RECIDA https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/recida.aspx,és una Xarxa de Centres d'Informació i Documentació Ambiental, pertanyents a l'administració pública estatal, autonòmica o local, ONG, consorcis, universitats, etc. així com experts en documentació en medi ambient i / o espais naturals protegits..

 

Des de l'any 2002 s'han realitzat reunions anuals, en diverses comunitats autònomes la documentació es pot consultar en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/default.aspx