UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Projecte ODS: jo sí

 

La Universitat de València ha posat en marxa el projecte «ODS: Jo sí», amb la finalitat d’identificar de manera participativa, entre la comunitat universitària i els agents socials del seu entorn, projectes o actuacions que permeten avançar cap a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i les seues respectives metes, a la Universitat i al seu entorn pròxim.

 El repte final d’aquest projecte se centra, no sols a localitzar i delimitar metes en la senda marcada per l’Agenda 2030 que puguen ser abordades en el nostre context social pròxim, sinó a analitzar propostes d’accions que permeten aconseguir aquestes metes, tant per part de la Universitat de València com a través d’aliances amb els agents socials. Aquestes propostes es redactaran en un document: «Estratègia d’avanç cap als ODS de la Universitat de València».

El projecte es va iniciar al febrer de 2020 amb el llançament d’una enquesta a la comunitat universitària, i la posterior celebració d’uns tallers en què es van proposar actuacions a desenvolupar tant a nivell intern de la UV com del seu entorn.

En el moment actual, a fi d’identificar actuacions a realitzar per la UV en col·laboració amb el seu entorn social i econòmic, es planteja l’elaboració d’aquesta enquesta a les organitzacions socials de l’entorn de la UV.

Les opcions presents en l’enquesta són part de les actuacions proposades participativament per la comunitat universitària i que requereixen aliances amb organitzacions, empreses i administracions per dur-se a terme. En aquest context, el convidem al fet que participe en la tasca d’identificar aquelles actuacions en les quals la seua organització podria posicionar-se tenint en compte el seu àmbit d’activitat i els recursos amb els quals compta.

Concretament, les preguntes que plantegem en aquest qüestionari són:

  1. En quines actuacions creu que la seua organització podria col·laborar per a avançar cap als ODS de manera col·laborativa amb la UV?
  2. Alguna d’aquestes actuacions podria ser liderada per la seua organització?

Les preguntes es formulen conjuntament en una matriu. Per a respondre a aquestes preguntes, per favor marque la columna corresponent per a cada opció. En cas que la seua organització no puga col·laborar o liderar alguna proposta, per favor, marque «sense resposta».

Per a acabar, proposem una pregunta oberta per a identificar alguna altra actuació que considera important i en la qual es podria implicar la seua organització.