UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Ens trobem immersos en un procés d'integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de les universitats. La proposta és realitzar una anàlisi crítica i profund d'aquests Objectius, entenent a les universitats en el seu potencial transformador de la societat. És la seva missió. La integració dels ODS a la nostra comunitat és una oportunitat per plantejar-nos com millorar els nostres processos interns i externs en matèria de respecte per les persones i el planeta.
 
Document: Resum dels Objectius ODS de la ONU
Document: La Universitat com a motor de transformació social a través dels ODS
Document: Estratègia ODS 2024 Universitat de València
 
Panel d'experts i expertes

Enquesta sobre els ODS a la Universitat de València

Per integrar els ODS en la universitat, la Universitat de València desenvolupa el projecte ODS: jo sí! La universitat com a motor de transformació social a través dels ODS. Amb aquest projecte pretenem des dels diferents àmbits de la universitat, i comptant també amb la participació dels diferents sectors (social, públic i privat), analitzar aquests objectius en profunditat, amb la finalitat de poder dissenyar actuacions concretes que permeten integrar la perspectiva de la sostenibilitat en el funcionament i funció de la mateixa universitat i del seu entorn.

L'enquesta s’ha enviat a tots els membres de la comunitat universitària amb la finalitat d’adequar unes metes concretes a l’entorn universitari en la línia dels ODS. 

Per a dur a terme el projecte ODS, jo sí! voliem conèixer les vostres inquietuds per a prioritzar els plantejaments de possibles iniciatives futures.

Aquest és el resultat de l'enquesta:

Resultat de l'enquesta

Actuacions proposades ordenades per ODS

 

Primeres reunions dels grups ODS

Presentació de la Rectora.

 

Presentació de Michael Bergeron.  Director del Centro de Tecnología de la información y Comunicaciones en Valencia.

 

 

WEB del Servei de Biblioteques i Documentació per als ODS. https://uv-es.libguides.com/ODS_SBD
El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València (SBD), com a centre de difusió i suport a tota la comunitat universitària, s'uneix a el projecte de la UV: "ODS: yo_si!". El SBD té com a objectiu donar a conèixer l'Agenda 2030 i els ODS i estudiar com implementar-los en les nostres biblioteques i centres de el servei SBD.