UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

El següent és un llistat de les diferents competències que avaluen generalment els que realitzen les proves de selecció de RR.HH. en les empreses.

1. Tolerància a l'estrés Manteniment ferm del caràcter baix pressió y/o oposició. Es traduïx en respostes controlades en situacions d´estrés.
   
2. Flexibilitat Capacitat per a modificar el comportament propi (és a dir, adoptar un tipus diferent d'enfocament) amb l'objectiu d´aconseguir una meta.
   
3. Adaptabilitat Capacitat per a romandre eficaç dins d'un entorn canviant, com a l'hora d'enfrontar-se amb noves tasques, responsabilitats o persones
   
4. Tenacitat Capacitat per a perseverar en un assumpte o problema fins que este quede resolt o fins a comprovar que l'objectiu no és abastable en un període raonable.
   
5. Independència Actuació basada en les pròpies conviccions en compte de en el desig d'agradar a tercers. Disposició per a posar en dubte un clima d'opinió o una línia d'acció.
   
6. Integritat Capacitat per a mantindre's dins de les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb el treball.
   
7. Meticulousitat Resolució total d'una tasca o assumpte fins al final i en totes les àrees que embolique, independentment de la seua insignificança.
   
8. Planificació i organització Capacitat per a establir eficaçment un orde apropiat d'actuació personal o per a tercers amb l'objectiu d'aconseguir una meta.
   
9. Habilitat de control Reconeixement de la necessitat de control i del manteniment d'este sobre mètodes, persones i assumptes; implica la presa decisions que asseguren este control.
   
10. Delegació Distribució eficaç de la presa de decisions i d'altres responsabilitats cap al subordinat més adequat.
   
11. Lideratge Utilització dels trets i mètodes interpersonals més apropiats per a guiar individus o grups cap a la consecució d'un objectiu.
   
12. Desenvolupament de subordinats Desenrotllament de les habilitats i aptituds de subordinats per mitjà de la realització d'activitats relacionades amb treballs actuals i futurs.
   
13.Sensibilitat organitzacional Capacitat per a percebre l'impacte i les implicacions de decisions i activitats en altres parts de l'empresa.
   
14. Capacitat crítica Habilitat per a l'avaluació de dades i línies d'actuació, així com per a prendre decisions lògiques d'una manera imparcial i des d'un punt de vista racional.
   
15. Análisi de problemes Eficàcia a l'hora d'identificar un problema, buscar dades pertinents respecte d'això, reconéixer la informació rellevant i trobar les possibles causes del mateix
   
16. Capacitat de decisió Agudesa per a prendre decisions, afirmar opinions, prendre part en quelcom o comprometre's en un assumpte o tasca personalment.
   
17. Creativitat Capacitat per a proposar solucions imaginatives en situacions de negocis. Innovació. Capacitat per a identificar alternatives radicals en contraposició amb els mètodes i enfocaments tradicionals.
   
18. Espírit comercial Capacitat per a entendre aquells punts claus del negoci que afecten la rendibilitat i al creixement d'una empresa i actuar de manera pertinent per a maximitzar l'èxit.
   
19. Analisi numèric Capacitat per a analitzar, organitzar i presentar dades numèriques, per exemple, dades financeres i estadístics.
   
20. Saber escoltar Capacitat per a triar la informació important d'una comunicació oral. Les preguntes i les reaccions en general demostren una escolta "activa".
   
21. Comunicació oral persuasiva Capacitat per a expressar idees o fets clarament i d'una manera persuasiva. Convéncer als altres del punt de vista propi
   
22. Comunicació escrita Capacitat per a redactar les idees clarament i de forma gramaticalment correcta, de manera que siguen enteses sense cap dubte.
   
23. Sensibilitat interpersonal Coneixement dels altres, de l'ambient i de la influència personal que s'exercix sobre ells. Les accions indiquen la consideració pels sentiments i necessitats dels altres (atenció, no confondre amb "comprensió") .
   
24. Impacte Es traduïx a causar bona impressió en els altres i mantindre eixa impressió al llarg del temps.
   
25. Sociabilitat Capacitat per a mesclar-se fàcilment amb altres persones. Loquaç, obert i participatiu.
   
26.  Treball en equip Disposició per a participar com a membre totalment integrat en un equip del qual no es té per què ser necessàriament el cap; col·laborador eficaç inclús quan l'equip es troba treballant en quelcom que no està directament relacionat amb interessos personals.
   
27. Iniciativa Influència activa en els esdeveniments en compte d'acceptació passiva dels mateixos, visió d'oportunitats en ells. Dóna lloc a l'acció
   
28. Resistencia Capacitat per a mantindre's eficaç en situacions de decepció y/o rebuig.
   
29. Energía Capacitat per a crear i mantindre un nivell d'activitat indicat. Mostra el control, la resistència i la capacitat de treballar de valent.
   
30. Nivells de treball Establiment de grans metes o models de conducta per a un mateix, per als altres i per a l'empresa. Insatisfet amb la mitjana del rendiment.
   
31. Compromís Creure en el propi treball o rol i el seu valor dins de l'empresa, es traduïx en un reforç extra per a la companyia encara que no sempre siga en benefici propi.
   
32. Automotivació Es traduïx en la importància de treballar per a aconseguir una satisfacció personal. Necessitat alta d'aconseguir un objectiu amb èxit.
   
33. Atenció al client Exceder las expectativas del cliente demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionando las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades.
   
34. Asunció de riscs Empreniment d'accions que emboliquen un risc deliberat amb l'objecte d'aconseguir un benefici o un avantatge important.
   
35. Innovació Capacitat per a identificar alternatives radicals en comparació amb els mètodes i perspectives tradicionals.