UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

 

Concepte

La importancia de crear y mantenir contactes amb persones que ens pugan amb la búsqueda de treball es molt gran si tenim en compte que el 70 o el 80% de les ofertes del mercat laboral es cobrixen per aquest mètode de recerca. 

Moltes vegades les empreses prefereixen utiitzar el "boca a boca" i cobrir les seues vacants utilitzant "contactes" de coneguts propis, treballadors o perones relacionades amb la mateixa empresa, abans d'anar a una empresa de selecció o publicar un anunci.

Per això, les millors agències de colocació en moltes ocassions, sòn els teus coneguts, amics i familiars i otres persones de la teua xarxa social a les que es necessari que informes de la teua situació, interessos i capacitats professionals.

Un contacte será aquella persona que, encara que no la conegas bé està dispossada a parlar de tu en la seua empressa o al seu entorn professional o pot donar-te informació  acerca del treball que busques o de on podes obtindre-la.

A continuació, et pressentem uns apartats que et poden ajudar a: Definir la teua xarxa de contactes,  saber quins punts pots seguir amb aquest mètod de recerca; els pors a superar; el que deus tindre en compte i el sistema de registre que pot ajudar-te.

 

 

 

Definir la teua xarxa de contactes

A continuació, t'oferim alguns eixemples de les personas que podríen formar part de la teua xarxa de contactes.

 • Antics companys d'estudis.
 • Professionals de la teua mateixa activitat que desenvolupen la seua vida professional en una altra orgnatizació.
 • La familia.
 • Amics.
 • Companys de cicles de formació.
 • Veins.
 • Professors i monitors de cursos, seminaris, etc. 
 • Clients i proveedors.
 • Companys d'activitats deportives o altres associacions lúdiques o d'acció social. 
 • Caps i secretaries.
 • Orientadors professionals
 

 

 

Tipus de relacions

Fortes:
Relacions caracterizades per la seua simetría i homogeneitat (familia i amics íntims). 

Fèbles:
Caracteritzades per la seua asimetría i heterogeneitat (veins, profesionals d´altres entitats, responsables de recursos humans, secretaries de direcció, professors, etc).Sòn aquestos tipus de relacions les que hem de generar i potenciar dins del nostre procés de recerca de treball.

 

 

 

Tipus de xarxes socials

Formals:
Poden definir aquestes xarxes com les estructures generades per agents i entitats catalogades com "oficials" o dependents d´institucions o Administracions Públiques (INEM, Servicio Autonómicos de Empleo, etc). 

Informals:
Aquelles constituies per les relacions entre distints individus sense caràcter oficial i, per tant, sense normes reglades de relació (amics, companys, veins, etc.) Sòn aquest tipus de relacions les que hem de movilitzar ja que, normalment,  de ella anem a obtindre la informació.

 

 

 

Punts a seguir

 • Identifica i elabora una xarxa de contactes, establint quina es la teua relació amb ells.
 • Identifica quines sòn les teues relacions fortes al teu entorn professional i informals de la teua situació de recerca i del tipus de treball que t'interessa.
 • Identifica el conunt de relacions fèbles dins del teu entorn profesional (companys, proveedors, clients, professors, etc.) i comunicals quin es el teu projecte de futur.
 • Localitza empreses i persones a les que no conegues de manera directa o personalment pero amb les que sería interesant tindre contacte (gestors de recursos humans, secretaries de d´irecció, treballadors, directors de departaments, llistat d´empreses, etc).
 • Inicia les accions necessàries per a prendre contacte amb aquestes empreses i amb les persones que gestionen l'ocupació en elles, per a poder mantindre un primer contacte. Et suggerim que consultes l'apartat d'Autopresentació.
 • Mantín un contacte periòdic amb cada uns dels enllaços localitzats (de manera personal, telefònicament o a través de carta).
 

 

 

Superar les pors

 • La Telefobia: el que més costa és començar
 • Por al rebuig: Per a arribar al "Sí" has de passar per assumir negatives.
 • No saber què dir o com dir-ho: Prepara-t'ho, ja has de saber que pots oferir i que és el que vols aconseguir
 • Creure que no es tenen contactes: Et sorprendràs si poses interés a fer una llista
 • No voler utilitzar als teus coneguts: Pensa que només demanes informació sense compromís - Falta de confiança en tu mateix: Descobrix els teus punts forts, assaja
 • No confiar en l'eficàcia del mètode: Els resultats dels estudis són clars, pregunta a altres persones com han aconseguit el seu ocupació
 • Xocar amb les secretarias/os: Implica'ls en la teua busca, utilitza l'Habilitat Social - Cansament per falta d'obtenció de resultats: Tot porta el seu temps
 • Elitismo i sentiment de superioritat: Si ningú sap que busques treball és difícil que ho trobes. 
 • Ser massa selectiu per a obtindre.
 

 

 

Registre

 • Data del Contacte
 • Nom i Cognoms de la persona
 • Càrrec i Funcions
 • Mitjà i direcció de contacte
 • Horari
 • Informació Extreta (altres contactes, futures referències, situació de l'empresa sobre la contractació de personal, possibilitat d'altres entrevistes etc)
 • Següent data de contacte
 • Avaluació personal del Contacte mantingut (encerts i millores a desenvolupar).