El finançament necessari per a dur a terme les activitats d’R+D+I pot tenir molt diversa naturalesa: subvencions públiques, contractes privats amb empreses i altres entitats, llicències de tecnologia, mecenatge i patrocini, etc. Actualment, a Espanya, les més importants per a les universitats per volum econòmic, nombre de projectes i rellevància dels seus resultats són les subvencions públiques.

En la Universitat de València, el Vicerectorat d'Investigació i Política Científica i, en dependència funcional d’aquest, el Servei d'Investigació i Innovació desenvolupa funcions de difusió, assessorament, gestió i justificació de les diferents convocatòries de finançament públic a través de la seua secció d’ R+D+I Subvencionada, en el cas de subvencions d’àmbit nacional, i a través de la secció d’R+D+I Internacional, en el cas de les subvencions d’àmbit europeu i internacional.

 • 31/07/20

  Visiting researcher stays - Call 2020. Final list of accepted and rejected applications, and the list of withdrawn applications.

  Resolution of July 31, 2020 by the University of Valencia Rectorate for the publication of the final list of accepted and rejected applications, and the list of withdrawn applications within the budget-allocation procedure for the financing of visiting researcher stays - «Talent Recruitment» sub-programme.

 • 31/07/20

  Award of postdoctoral research fellowships - Call 2019. List of applications accepted with the provisional scale.

  Resolution of July 31, 2020, from the University of Valencia Rectorate to publish the provisional scale of the accepted applications from the call for postdoctoral fellowships within the “Talent Attraction” sub-programme.

 • 31/07/20

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2020. Relació definitiva de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides.

  Resolució de 31 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publiquen les relacions definitives de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • 27/07/20

  Visiting researcher stays - Call 2020. Provisional list of accepted and rejected applications, and the list of withdrawn applications.

  Resolution of July 27, 2020 by the University of Valencia Rectorate for the publication of the provisional list of accepted and rejected applications, and the list of withdrawn applications within the budget-allocation procedure for the financing of visiting researcher stays - «Talent Recruitment» sub-programme.

 • 24/07/20

  Estades de personal docent i investigador - Convocatòria 2020. Relació provisional de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides.

  Resolució de 24 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació provisional de sol·licituds concedides, denegades, revocades i desistides del procediment per a la distribució pressupostària per al finançament d’estades de personal docent i investigador.

 • 14/07/20

  Ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte del programa «Valoritza i Transfereix» - Convocatòria 2019. Relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades.

  Resolució de 14 de juliol de 2020 del Rectorat de la Universitat de València per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, en el marc del Programa «Valoritza i Transfereix».

 • 10/07/20

  Finançament d'accions especials d'investigació - Convocatòria 2019. Relacions definitives de les sol·licituds concedides, denegades i desistides.

  Resolució de 10 de juliol de 2020 del Vicerectorat d’Investigació, per la qual es publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides, denegades i desistides del procediment d’assignació pressupostària per al finançament d'accions especials d’investigació de l’any 2019.

 • 10/07/20

  Premis Variables psicològiques COVID-19 (2020). Relació de persones premiades en el segon sorteig.

  Resolució de 10 de juliol de 2020 del Vicerectorat d’Investigació per la qual es publica la relació de persones premiades en el segon sorteig de l’estudi Variables psicològiques protectores durant la quarentena del COVID-19, del grup d’investigació LABPSITEC-València.

 • 09/07/20

  Estades d’investigació «Becas Iberoamérica. Santander Investigación» (2020). Relació definitiva.

  Relació definitiva de les sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’estades d’investigació en centres d’investigació o universitats iberoamericanes en el marc del Programa «Becas Iberoamérica. Santander Investigación».

 • 06/07/20

  Estades d’investigació «Becas Iberoamérica. Santander Investigación» (2020). Relació provisional.

  Relació provisional de les sol·licituds concedides i denegades de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’estades d’investigació en centres d’investigació o universitats iberoamericanes en el marc del Programa «Becas Iberoamérica. Santander Investigación».