Ajudes a l'estudiantat per a l'adquisició d'equipament TIC

Schedule: From 1 october 2020 to 30 october 2020. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 23:59.

 

Place: Universitat de València

 
Description:

Destinades a l’estudiantat en situació de vulnerabilitat econòmica, la convocatòria, que ha impulsat el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius i que gestiona el Sedi,  concedeix ajudes directes per a l’adquisició permanent d’equipament informàtic i tecnològic. El pressupost, que ascendeix a 50.000 euros, serà adjudicat segons els criteris establerts en la convocatòria a estudiants que no disposen dels mitjans informàtics o tecnològics adequats per seguir la docència en línia com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients de la unitat familiar. Podran ser usades per a l’adquisició d’ordinadors, tauletes, webcams o micròfons, així com per contractar o augmentar tarifes de dades, entre altres. A més de les necessitats que puguen haver sorgit durant l’inici d’aquest curs, també es podran sol·licitar les ajudes per a costejar l’equipament adquirit des del passat 16 de març de 2020.

L’objectiu de la convocatòria és contribuir a reduir la bretxa digital en aquells col·lectius més vulnerables, per tal que puguen aprofitar l’activitat acadèmica a distància en igualtat de condicions.

 
Organized by:

Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius.

 

Contact: ajudestic@uv.es

 
More information: