Les 3 emes: promoció de conductes segures davant la Covid-19

Schedule: From 29 september 2020 to 29 october 2020. Monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday and sunday at 00:00 to 23:59.

 

Place: Universitat de València

 
Description:

Per tal de contribuir a conscienciar sobre la importància de les bones pràctiques que minimitzen el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn universitari, sorgeix Les 3 emes. Iniciativa per a la promoció de conductes segures davant la Covid-19 entre l’estudiantat de la Universitat de València. És una iniciativa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, gestionada pel Sedi, que convida l’estudiantat interessat a contribuir a difondre les mesures de protecció front a la Covid-19, basades en el rigor científic, formant-se i participant en una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat universitària. El títol recorda les tres mesures de prevenció bàsiques: higiene de mans, ús correcte de la mascareta i metres de distància.

 
Organized by:

Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius - SeDI.

 

Contact: les3emes@uv.es

 
More information: