Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Atesa la incerta situació actual i els possibles riscos per a la salut que pot suposar la concentració d'un elevat nombre de persones, ens veiem obligats a suspendre la celebració del Concurs Projecte Empresarial, els terminis del qual estàvem pendents d'anunciar.

No ha sigut una decisió fàcil, ja que es tracta d'una convocatòria de quasi vint anys de celebració ininterrompuda que, com cada any, estàvem preparant amb molta il·lusió.

Objectius:

  • Establir vincles de treball i col·laboració entre la Facultat d’Economia i els Centres, professors i alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat.
  • Fomentar i estimular l'activitat emprenedora.
  • Premiar la iniciativa i creativitat, mitjançant la presentació d'un projecte d'empresa.
  • Potenciar el desenvolupament d'habilitats com l'observació, l'assumpció de riscos, presa de decisions, resolució de conflictes, la sensibilitat social, el respecte al medi ambient i el treball en equip.

Característiques:

El Projecte consistirà en la presentació d'un treball, realitzat per un equip entre 2 i 4 estudiants, dirigits per un professor/tutor de cicles formatius i Batxillerat. En el Projecte s'exposarà i explicarà una idea i un projecte de negoci.

Guia del concurs projecte empresarial

Bases

Participants:

Hi poden participar alumnes matriculats en cicles formatius de grau superior i de batxillerat de la Comunitat Valenciana.

L'Organitza:

Facultat d’Economia. Comissió de Cooperació amb Secundària

Hi Col.laboren:

  • Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística i Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa)
  • Cátedra "Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de estudiante a empresario"
  • Cátedra "Finanzas internacionales" del Banco de Santander.
  • Càtedra Empresa i Humanisme

Data d'Inscripció i Presentació de Projectes:

Ateses les actuals i extraordinàries circumstàncies i seguint les indicacions generals de la Universitat de València, en relació amb les activitats acadèmiques, us informem que, el Concurs Projecte Empresarial els terminis del qual estàvem pendents d'anunciar, s'ha ajornat, de moment, fins a una nova data per confirmar.

És condició necessària per a l'acceptació dels treballs que es presente la fitxa d'inscripció al concurs.

Avaluació dels projectes

La Facultat d’Economia nomenarà una comissió avaluadora i qualificadora dels projectes. L'avaluació dels projectes serà anònima. La comissió estarà presidida pel degà o degana de la Facultat d’Economia, o persona que delegue, i la integraran professors de la Facultat d’Economia i membres de les institucions que financen el concurs.

Tots els projectes presentats seran analitzats per la comissió avaluadora, que seleccionarà els 10 projectes finalistes. Cadascun d'aquests treballs serà mostrat públicament, al vestíbul de la Facultat d’Economia, per l'equip que l’haurà elaborat, mitjançant pòsters, panells informatius o qualsevol altre mitjà que l'equip considere oportú. Entre aquests projectes, se’n seleccionaran els tres que obtindran premi.

Exposició de projectes finalistes 

  • L'exposició dels projectes finalistes es farà al vestíbul de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, el 14 de maig de 2020, a les 10:00 hores.
  • El lliurament de premis es celebrarà a la Facultat d´Economia de la Universitat de València, el 14 de maig de 2020 a les 14:00 hores al Saló de Graus de la Facultat d’Economia.

Hi estan convidats tots els professors i alumnes dels cicles formatius de grau superior i batxillerat.

Altres requisits

La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió inapel•lable de la comissió avaluadora, a la qual correspon resoldre qualsevol dubte i reclamació no previstes en aquesta convocatòria.

Projectes finalistes

Galeries fotogràfiques:

Curs Galeria fotogràfica: Videos Youtube
2019 XII Concurso Proyecto Empresarial  
2018 XI Concurso Proyecto Empresarial  
2017 X Concurso Proyecto Empresarial Video
2016 IX Concurso Proyecto Empresarial  
2015 VIII Concurso Proyecto Empresarial  
2014 VII  Concurso Proyecto Empresarial