Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Derecho Logo del portal

LAB (PDI)

  • 3 mayo de 2021
Image de la noticia

UVemprén CLUB persegueix actuar com a laboratori especialitzat en emprenedoria universitari amb l'objectiu proporcionar als òrgans de direcció universitaris i a la comunitat universitària espais i eines per a analitzar els resultats i permetre el seguiment científic i acadèmic de l'emprenedoria universitaria, així com servir de mecanisme d'innovació dels mateixos. Es proposa posar en funcionament un Laboratori d'Innovació Social mitjançant la col·laboració amb els centres, fundacions i serveis universitaris i amb empreses, professionals, institucions i entitats.

Per a desplegar aquest Laboratori es preveu la creació d'un ecosistema d'innovació oberta (Living Lab) per a la fomentar la formació orientada a la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament professional, especialitzat en formació per a la innovació i que utilitzarà el campus universitari per a provar i validar idees, nous productes, serveis i projectes d'importància social amb usuaris i usuàries reals.

Tota la informació del Programa ací