Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Consistent en l'elaboració d'un projecte empresarial en què s’exposarà una idea i un projecte de negoci. Els treballs es faran en grup de fins a 4 estudiants dirigits per un/a professor/a.

Objectius: Fomentar i estimular l’activitat emprenedora entre els joves;  potenciar el desenvolupament d’habilitats com l’observació, la iniciativa, l’assumpció de riscos, la presa de decisions, la resolució de conflictes, la sensibilitat social amb el medi ambient i el treball en equip; premiar la iniciativa i creativitat dels joves que estudien cicles formatius de grau superior o batxillerat a la Comunitat Valenciana mitjançant la presentació d’un projecte d’aquest concurs.

Destinataris: estudiants de cicle formatiu de grau superior o de batxillerat.

Guia del concurs projecte empresarial

Bases

Inscripció i presentació de projectes: fins 30 març de 2021
És condició necessària per a l'acceptació dels treballs que es presente la fitxa d'inscripció al concurs.

Avaluació dels projectes

La Facultat d’Economia nomenarà una comissió avaluadora i qualificadora dels projectes. L'avaluació dels projectes serà anònima. La comissió estarà presidida pel degà o degana de la Facultat d’Economia, o persona que delegue, i la integraran professors de la Facultat d’Economia i membres de les institucions que financen el concurs.
Tots els projectes presentats seran analitzats per la comissió avaluadora, que seleccionarà els 10 projectes finalistes. Cadascun d'aquests treballs serà mostrat públicament, al vestíbul de la Facultat d’Economia, per l'equip que l’haurà elaborat, mitjançant pòsters, panells informatius o qualsevol altre mitjà que l'equip considere oportú. Entre aquests projectes, se’n seleccionaran els tres que obtindran premi.

Lliurament de premis i exposició de projectes: 13 maig de 2021 a la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

  • L'exposició dels projectes finalistes es farà al vestíbul de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, el 13 de maig de 2021, a les 10:00 hores.
  • El lliurament de premis es celebrarà a la Facultat d´Economia de la Universitat de València, el 13 de maig de 2021 a les 14:00 hores al Saló de Graus de la Facultat d’Economia.

    No obstant això, si per qüestions sanitàries, en la data d'exposició, les autoritats polítiques i sanitàries decretaren restriccions severes a la mobilitat o hi haguera limitacions d'aforament que aconsellaren o impediren la presència dels finalistes en la Facultat d'Economia, la presentació dels projectes es realitzarà de manera en línia. La Facultat d'Economia indicarà als finalistes la plataforma, l'enllaç i les indicacions oportunes per a realitzar la connexió.

Altres requisits: La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió inapel•lable de la comissió avaluadora, a la qual correspon resoldre qualsevol dubte i reclamació no previstes en aquesta convocatòria.

Organització: Comissió de Relacions amb Secundària de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

Coordinació: Pedro Canales (Pedro.Canales@uv.es) i Mª Amparo Gimeno Ruiz (Amparo.Gimeno@uv.es).

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística i Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa), Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’Estudiant a Empresari, Càtedra de Finances Internacionals - Banc Santander i Càtedra Empresa i Humanisme.

Contacte: secundariafde@uv.es  963 828 486

 

Projectes Premiats
           


Premi Finances Internacionals – Banco Santander: 
Ecoturia, SL
Centre: IES Laurona de Lliria (Valéncia)

   


Premi Empresa i Humanisme:
Replace Streetwear
Centre: IES Beatriu Civera de Aldaia (València)

   


Premi Excel.lència i Desenvolupament en 
Emprenedoria:
Pomona Mediterranean Gastroevents
Centre: IES Francesc Ferrer i Guàrdia (València)

 

Accèssits
     

Academia Moldearte
Centre: Escuelas San José Jesuitas (Valencia)
 
Cafaz, SL
Centre: IES Laurona
Llíria Valencia)
 
Care
Centre: IES Beatriu Civera de Aldaia (València)
 
Nekogamer
Centre: IES Jorge Juan
Sagunto (Valencia)

 

       

Panacea
Centre: IES Honori García
La Vall d'Uixo (Castelló)
 
Rent a Garaje SL
Centre: IES Laurona
Llíria Valencia)
 
Vending Ecològic
Centre: IES Campanar
València