Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Objectius

L'Olimpíada d'Economia és un concurs de caràcter acadèmic i educatiu, que té l’objectiu fonamental d’incentivar i estimular l'estudi de l'economia i l'empresa entre els estdiants de batxillerat. Així mateix, persegueix premiar l'esforç i l'excel•lència acadèmica, divulgar els estudis d'economia i empresa, i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la universitària.

Bases i Temari

Inscripció i Examen

Els alumnes interessats a participar-hi han d'emplenar el formulari d'inscripció que apareix en la pàgina web de les facultats organitzadores, segons la província en què es realitze la prova. Els alumnes s’hi han d'inscriure en la universitat de la província a què pertany el centre de secundària on cursen els estudis:

Inscripció: 20 de febrer al 21 de març de 2024

Formulari d'inscripció

L'examen serà anònim i consistirà en una prova de dues hores i mitja de durada. La prova serà la mateixa a les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

 • Data: 23 de març 2024 
 • Lloc: Aulario Sur del Campus dels Tarongers de la Universitat de València.
   
 •  Assignació estudiantat per aules (primer pis):

  Aula 101: De Agües Martí a García Fernández
  Aula 103: De García Molina a Martínez Pino
  Aula 104: De Martínez Valero a Sabater Sánchez
  Aula 105: De Salavert Benlloch a Wobiwouo Nkengne

Per motius organitzatius l'estudiantat haurà d'estar a les 9.30 hores en el lloc de celebració de l'examen.

Excepcionalment es podrà modificar el dia i/o l'hora de realització de la prova local, si les circumstàncies així ho aconsellen. Aquesta informació, si escau, es comunicarà oportunament als centres.

Els alumnes inscrits estan convocats per a les proves sense necessitat de comunicació posterior.

Publicació de Resultats 

Finalistes i premis de la fase local de la província de València 

La fase local de l'Olimpíada d'Economia en la província de València està organitzada conjuntament per la Facultat d’Economia de la Universitat de València i per la Facultat d'ADE de la Universitat Politècnica de València. Els resultats es publicaran en les Webs d'ambdues universitats: Premiats XXI Fase Local

La Comissió Acadèmica Avaluadora determinarà els deu alumnes premiats en la Fase Local. Els sis primers classificats representaran a les dues universitats organitzadores en l'Olimpíada Espanyola d'Economia, el tràmit d'inscripció a la Fase Nacional serà realitzat per les facultats organitzadores.

Els premis seran els següents:

 •  En el cas de la Universitat de València:
  Els o les estudiants que resulten guanyadors/as de l'Olimpíada rebran una ajuda per a l'estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que el/la estudiant guanyador/a se haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.Les ajudes a l'estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l'obtenció. Si el/la estudiant ha sigut guanyador/a de les fases locals de una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l'estudi per a una única titulació de la Universitat de València.
 • En el cas de la Universitat Politècnica de València:
  La Universitat Politècnica de València eximirà del pagament dels preus públics per serveis acadèmics als estudiants guanyadors que es matriculen en qualsevol dels estudis oficials que s'imparteixen en aquesta universitat.
  En el cas que l'estudiant siga ja beneficiari d'aquesta exempció per qualsevol altre motiu, i formalitze la seua matrícula en la Universitat Politècnica de València, rebrà en el seu lloc la quantitat de 1.000 € en concepte d'ajuda a l'estudi (amb la corresponent retenció d'IRPF).

A més, els deu estudiants que hagen obtingut les millors qualificacions en la Fase Local i els professors dels tres alumnes millor qualificats rebran un premi addicional.

Acte de Lliurament de Premis Fase Local de l'Olimpiada d'Economia 

L'Acte de Lliurament de Premis als 10 finalistes de la Fase Local de l'Olimpíada d'Economia del curs 2023-2024 tindrà lloc en setembre-octubre de 2024

Drets d'imatge i Acceptació de Bases

A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, els concursos i les altres activitats de les fases locals de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de les respectives universitats. L'acte de lliurament de premis és un acte públic i els reportatges gràfics que s’hi facen són propietat de les corresponents universitats, que poden usar lliurement aquest material en les seues publicacions, pàgines web, etc.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió de la comissió avaluadora, els resultats de la qual són inapel•lables.

Comissió organitzadora-avaluadora de l'Olimpíada d'Economia a València

Les comissionis organitzadores i avaluadores de la Facultat d'Economia de la Universitat de València i la Facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de València estaran integrades per professors de les respectives facultats.
Coordinació Facultat d'Economia Universitat de València: Amparo Gimeno Ruiz ( amparo.gimeno@uv.es ).

Hi col•laboren

 • Facultat d'Economia
 • Col•legi d'Economistes de València
 • Cátedra "Finanzas internacionales" del Banco de Santander.

Històric Olimpíades d'Economia

  Premiades fase Local
i Nacional
Proves Olimpíades d'Economia   Dades de participació  
2023-
2024
Premiats XXI Fase Local Ex. Fase Local 2023-2024 Lliurament Premis Fase Local Centres: 
Alumnes: 
2022-
2023
Premiats XX Fase Local Ex. Fase Local 2022-2023 Lliurament Premis Fase Local Centres: 66
Alumnes: 256
2021-
2022
Premiats XIX Fase Local Ex. Fase Local 2021-2022
Ex. Fase Nacional 2021-2022

Lliurament Premis Fase Local   Video
Examen Fase Local  Video

Centres: 50
Alumnes: 219
2020-2021 Premiats XVIII Fase Local Ex. Fase Local 2020-2021
Ex. Fase Nacional 2020-2021
Lliurament Premis Fase Local   Video
Examen Fase Local  Video
Centres: 55
Alumnes: 146
2019-2020

La Comissió Organitzadora de l'Olimpíada d'Economia de Valencià (Universitat de València i Universitat Politècnica de València), atesa la incerta situació actual i els possibles riscos per a la salut que pot suposar la concentració d'un elevat nombre de persones, ens ha obligat a suspendre la celebració de la prova a la província de València.
No ha sigut una decisió fàcil, ja que es tracta d'una convocatòria de més de quinze anys de celebració ininterrompuda que, com cada any, estàvem preparant amb molta il·lusió.

2018-2019< Premiats XVII Fase Local

Ex. Fase Local 2018-2019 
Ex. Fase Nacional 2018-2019

Lliurament Premis Fase Local   Video
Examen Fase Local  Video
Centres: 43
Alumnes: 182
<2017-2018 Premiats XVI Fase Local

Ex. Fase Local 2017-2018 vl
Ex. Fase Local 2017-2018 cs 
Ex. Fase Nacional 2017-2018

Lliurament Premis Fase Local  Video 
Examen Fase Local
Centres: 60
Alumnes: 241
<2016-2017 Premiats XV Fase Local Ex. Fase Local 2016-2017 vl
Ex. Fase Local 2016-2017 cs 
Ex. Fase Nacional 2016-2017
Lliurament Premis Fase Local Vídeo
Examen Fase Local
Centres:59
Alumnes: 301
2015-2016 Premiats XIV Fase Local Ex. Fase Local 2015-2016 vl
Ex. Fase Local 2015-2016 cs 
Ex. Fase Nacional 2015-2016
Lliurament Premis Fase Local Centres: 54
Alumnes: 183
2014-2015 Premiats XIII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2014-2015 vl
Ex. Fase Local 2014-2015 cs 
Ex. Fase Nacional 2014-2015
Lliurament Premis Fase Local Centres: 54
Alumnes: 176
2013-2014 <Premiats XII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2013-2014 vl
Ex. Fase Local 2013-2014 cs 
Ex. Fase Nacional 2013-2014
Lliurament Premis Fase Local Centres: 48
Alumnes: 199
2012-2013 Premiats XI Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2012-2013 vl
Ex. Fase Local 2012-2013 cs 
Ex. Fase Nacional 2012-2013
Lliurament Premis Fase Local Centres: 39
Alumnes: 137
2011-2012 Premiats X Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2011-2012 vl
Ex. Fase Local 2011-2012 cs 
Ex. Fase Nacional 2011-2012
-- Centres: 43
Alumnes: 164
2010-2011 Premiats IX Fase Local
Premiats Fase Nacional 
Ex. Fase Local 2010-2011 vl
Ex. Fase Local 2010-2011 cs 
Ex. Fase Nacional 2010-2011
-- Centres: 40
Alumnes: 169
<2009-2010 <Premiats VIII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2009-2010 cs 
Ex. Fase Nacional 2009-2010
-- Centres: 32
Alumnes: 116
2008-2009 <Premiats VII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2008-2009 cs 
Ex. Fase Nacional 2008-2009
-- Centres: 48
Alumnes: 157
2007-2008 Premiats VI Fase Local Ex. Fase Local 2007-2008 cs -- Alumnes: 155
2006-2007 Premiats V Fase Local -- -- Centres: 49
Alumnes: 151
2005-2006 Premiats IV Fase Local -- -- Centres: 49
Alumnes: 140
2004-2005 Premiats III Fase Local -- -- Centres: 48 
Alumnes: 157