Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Cita Prèvia

OBJECTIUS: D'una banda, es pretén dur a terme un treball coordinat entre un grup de professors d'ensenyament secundari i d'Universitat. D'altra banda, es persegueix motivar als estudiants de secundària cap al treball experimental i l'enginyeria, introduint els mètodes i tècniques de l'enginyeria electrònica industrial i de telecomunicacions, tant en el seu vessant electrònic com telemàtic.                                         

CONTINGUTS: 

TALLER DE ROBÒTICA AMB LEGO MINDSTORMS

La realització de projectes didàctics de robòtica facilita adquirir importants habilitats i competències a través de la configuració, programació i prova dels robots. En aquest taller s'utilitza un robot de la casa Lego, el Mindstorms NXT, del que es presenten les seues característiques mecàniques, de control i de reconeixement de l'entorn, així com d'una forma lúdica i participativa, es programaran comportaments i accions del mateix, tant des d'un PC com des de dispositius mòbils. 

TALLER DE GENERACIÓ D'EFECTES D'ÀUDIO DIGITAL EN TEMPS REAL

Estem immersos en un món on els senyals digitals inunden la nostra vida diària, àudio, imatges, senyals procedents de sensors, etc. En aquest taller ens anem a centrar en els processos bàsics que ens permeten digitalitzar un senyal d'àudio, modificar-ho i reconstruir-ho. Una vegada disposem de senyals digitalitzats podem generar múltiples efectes sobre els mateixos. Escoltar senyals amb retard (idiotitzador, ressò) simular que ens trobem en diferents recintes (reverberació), generació de veus distorsionades, amplificar determinades freqüències i atenuar altres (equalització), etc. Després d'introduir les bases del mostreig i d'aquests efectes es procedirà a la programació dels mateixos i a verificar el seu funcionament en temps real sobre la placa d'avaluació TMS320C6713 de Texas Instruments. 

TALLER D'INSTRUMENTACIÓ I MESURA

L'activitat donarà a conèixer els principis bàsics de sensors quotidians en el nostre entorn. Els alumnes coneixeran com funcionen:

- Les cèl·lules de càrrega, l'estudiant comprovarà com produint una deformació sobre elles serà possible conèixer el seu pes.

- Els acceleròmetres, aquests són el cor del airbag. Amb una senzilla experiència dins de l'ascensor podrà mesurar-se l'acceleració que en ell s'experimenta i com generar un senyal d'avís o alarma que en el cotxe ens pot salvar la vida.

TALLER D'ENERGIES RENOVABLES SOLAR-TÈRMICA-FOTOVOLTAICA

En aquest taller es tracta d'iniciar l'alumne en el camp de les energies renovables, en concret l'energia solar tèrmica i l'energia solar fotovoltaica.

TALLER DE TELEFONIA I VEU IP

Fer les cridades de telèfon econòmiques amb Internet és un bon negoci. En aquest taller ens centrarem en la tecnologia anomenada Telefonia IP o també Veu Sobre IP, configurant routers i commutadors. El que es pretén és substituir el clàssic operador de telefonia extern amb tecnologia pròpia per abaratir la

factura del telèfon. Això requereix d'uns coneixements que de forma simplificada mostrarem en aquest taller, però que òbviament necessita d'una formació sòlida com la que s'oferix en la ETSE-UV per poder fer-ho amb èxit en  la vida professional.

 

 

PARTICIPANTS: Estudiants de tecnologia, informàtica, tecnologia industrial i/o física i química de 4 d'ESO, 1º i 2º de Batxillerat i de Cicle Formatiu de Grau Superior. 

COORDINADOR: José Torres País 

DATA D'INSCRIPCIÓ: Del 10 al 25 d'octubre de 2019

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ: Setmana del 13 al 17 de gener de 2020. Cada grup vindrà un dia que li serà assignat per l'organització.

HORARI: 9:30-13:30

INFORMACIÓ: http://www.uv.es/etse

Tlf.: 963543211