Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

L´atenció presencial requerirá Cita Prèvia.

Les consultes serán ateses mitjançant l’aplicació tiqueting

 

Segons el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no es podrà realitzar cap tràmit administratiu sense identificació vàlida, oficial i actualitzada de la persona interessada.