Logo de la Universdad de Valencia Logo Estructura de Investigación Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Publicaciones en revistas indexadas

 

2015

Lluch, Gemma; Tabernero-Sala, Rosa; Calvo-Valios, Virginia (2015): «Epitextos virtuales públicos como herramientas para la difusión del libro». El profesional de la información, 24 (6), 797-804. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.nov.11

 

2016

Tabernero Sala, Rosa (2016): «Los epitextos virtuales en la difusión del libro infantil: Hacia una poética del book-trailer. Un modelo de análisis», Ocnos, 15 (2),  https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2016.15.2.1125. doi: 10.18239/ocnos_2016.15.2.1125

Tabernero Sala, Rosa; Calvo Valios, Virginia (2016): «Book-Trailers as Tools to Promote Reading in the Framework of the Web 2.0», New Review of Children's Literature and Librarianship, 22 (1), 53-69. https://doi.org/10.1080/13614541.2016.1120071

 

2017

Lluch, G.; Sánchez-García, S. (2017). La promoción de la lectura: un análisis crítico de los artículos de investigación. Revista Española de Documentación Científica, 40(4): e192. doi: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.4.1450

Lluch, G., Escandell, D., Francés, M. À., Baldaquí, J. M., & Esteve, A. (2017): «Políticas públicas de lectura e investigación. El diseño del Plan Valenciano de Lectura». Ocnos, 16 (1), 121-133. doi: http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2017.16.1.1087

 

2018

Lluch, Gemma; Escandell, Dari (2018): «El lloc web editorial com a epitext virtual públic. Paràmetres i indicadors». Cultura, lenguaje y representación / Culture, Language and Representation, 20, 65-80. DOI: 10.6035/CLR  http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/3632

 

2019

Baldaquí-Escandell, Josep-Maria (2019): «Els clubs de lectura a les biblioteques públiques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

Escandell, Dari (2019): «Webs editorials en llengua catalana: assoliments i nous reptes». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

Esteve, Anna; Calvo, Virginia (2019): «Blogs docents sobre literatura: la transformació del paradigma docent». Zeitschrift für Katalanistik, 32

Francés, M. Àngels (2019): «La literatura a Twitter. Estudi del cas #Diadelllibre». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

González Fernández-Villavicencio, Nieves (2019): «Reading Indicators on the Social Networks Goodreads and LibraryThing and their Impact on Amazon». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

Lluch, Gemma (2019): «Els booktubers en català. Un constructe virtual?». Zeitschrift für Katalanistik, 32, 33–46 ISSN 0932-2221 · eISSN 2199-7276

Lluch, Gemma; Escandell, Dari (2019): Presentación del monográfico “Els espais virtuals per a la promoció de la lectura i el llibre”. Zeitschrift für Katalanistik, 32, 3-9, ISSN 0932-2221 · eISSN 2199-7276

Tabernero, Rosa y Calvo, Virginia (2019): «Los epitextos virtuales en la difusión del libro infantil: las webs de autores. Hacia un modelo de análisis». Zeitschrift für Katalanistik, 32.

 

Otras publicaciones científico-técnicas

 

2017

Escandell, Dari (2017): «La literatura infantil i juvenil com a eix cohesiu de la identitat nacional. L’aposta compromesa del sector editorial valencià. eHumanista/IVITRA 11, 508-528. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/68927

Lluch, Gemma (2017): «Com parlen de lectura els joves en el fòrum virtual QL?», Llengua & Literatura Revista Anual de la Societat de Llengua i Literatura, 27, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, DOI: 10.2436/20.2502.01.79 http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000242/00000007.pdf

Lluch, Gemma (2017): «De la lectura a la creación en la red: el tráiler de lectura», Revista  Literatura em Debate. Campus de Frederico Westphalen v. 11, n. 21, 14-129 Brasil ISSN: 1982-5625 http://ir.uv.es/U2H9yW6 

 

2018

Esteve, Anna (2018): «Blogosfera en femení: identitat virtual i promoció lectora de les escriptores catalanes actuals», Catalonia, 23, 41-49. http://crimic-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2019/01/CATALONIA-23.pdf

Francés, M. Àngels (2018): «Dones i xarxes socials: la presència femenina a Twitter durant el Dia del llibre 2017». Catalonia, 23, 51-63. http://crimic-sorbonne.fr/wp-content/uploads/2019/01/CATALONIA-23.pdf

Peris Bixquert, Maria  (2018): «Anàlisi crítica d’aplicacions de lectura per a infants: paràmetres i indicadors», Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 11 (3), 39-63 DOI: https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.734

 

Libros

 

Lluch, Gemma (2018) (ed): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 160 pp. ISBN. 9788491717942

 

Cada miembro del equipo es el autor de un capítulo en el que se presentan los resultados finales del proyecto:

 

Baldaquí-Escandell, Josep-Maria (2018): «Los clubs de lectura: entre la presencia y el mundo virtual», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 130-142.

Calvo Valios, Virginia (2018): «Los blogs de los docentes que promocionan la lectura. Modelos de buenas prácticas», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 114-129.

Escandell, Dari (2018): «Análisis de webs editoriales. Fortalezas y debilidades en la comunicación», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 102-113.

Esteve, Anna (2018): «Los blogs especializados en la lectura», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 35-45.

Francés, M. Àngels (2018): «Twitter como herramienta de promoción de la lectura», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 46-63.

González Fernández-Villavicencio, Nieves (2018): «Indicadores métricos para evaluar el éxito de la promoción de la lectura en los medios sociales», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 79-98.

Lluch, Gemma (2018): «El sitio web como espacio para la creación de comunidades», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 18-34.

Tabernero Sala, Rosa (2019): «El bibliotráiler en la promoción del libro y de la lectura», Lluch, G. (edt.): Claves para promocionar la lectura en la red. Madrid: Editorial Síntesis, 64-78.

 

Capítulos de libros

 

Escandell, Dari i Lluch, Gemma (2016): “Com avaluar webs editorials. Procediment metodològic preliminar basat en investigacions similars”, dins Roig-Vila, Rasabel (edt.): EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa. Barcelona: Octaedro, 1599-1608.

Francés, M. Àngels (2019): “Is the facilitator dead? Young adults’ access to literature in the digital age”, Escandell, D. & Rovira-Collado, J. (edts.): Current perspectives on literary reading. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Escandell, Dari (2019): “Current perspectives on literary reading: an essential investigation”, Escandell, D. & Rovira-Collado, J. (edts.): Current perspectives on literary reading. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

 

Presentación congresos, simposios…

 

Baldaquí-Escandell, Josep-M. (2017) «Les biblioteques i els clubs de lectura», ponència en Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials Web, Twitter, blogs, tràilers de lectura i fòrums. Universitat de València. València, 01/12/2017.

Baldaquí-Escandell, Josep-M. (2018) «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura», ponència en Simposi Educació i Lectura. València, Generalitat Valenciana, 17/11/2018.

Lluch Gemma (2018): «Com transformar un lloc web en una comunitat de lectors», ponència en Simposi Educació i Lectura. Generalitat Valenciana.

Dari Escandell (2016): “10 accions prioritàries després de revisar les darreres enquestes sobre hàbits culturals i lectors dels valencians”, ponencia en II Simposi sobre la Lectura, el Llibre, les Biblioteques i l’Escola. El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura: Línies d’acció. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport [Generalitat Valenciana] y Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat de València, València, 14/01/2016 al 15/01/2016.

Dari Escandell (2017): “El web editorial com a eina de venda”, ponencia en Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials: web, Twitter, blogs, tràilers de lectura i fòrums. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport [Generalitat Valenciana]. Universitat de València, València, 01/12/2017

Dari Escandell (2018): “Fortaleses i debilitats del llocs web que promocionen la lectura. Estudi de casos”, ponencia en Simposi Educació i Lectura. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport [Generalitat Valenciana]. Palau de les Arts, València, 16/11/2018 al 17/11/2018

Escandell, Dari i Francés, M Àngels (2016): «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura: alguns indicadors d’anàlisi», 8th International Symposium New trends in R&D in Literature, Language, Education and IST on Crown of Aragon. From Innovation to canon. ISIC-IVITRA; Departament de Filologia Catalana (Universitat d’Alacant) i Seu Universitària de La Nucia, 02/06/2016 al 03/06/2016.

Escandell, Dari i Lluch, Gemma (2016): “Indicadors per analitzar webs editorials a partir d’una revisió de la literatura. Estat de la qüestió i mètode”, XIX Congreso Internacional Educación y Tecnología-EDUTEC 2016. Alacant: Universitat d’Alacant. 9-11 novembre de 2016

Escandell, Dari i Lluch, Gemma (2016): “Indicadors per analitzar webs editorials a partir d’una revisió de la literatura. Estat de la qüestió i mètode”, dins Roig-Vila, Rasabel (edt.): EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa. Barcelona: Octaedro 304-305.

Francés, M. Àngels (2018): «Dones i xarxes socials. Les escriptores actuals a ritme de tuit», comunicación, congreso internacional Literatura en femení del segle XXI: tradició i nous llenguatges, Sorbonne Universitè, París, 3-5-2018.

Francés, M. Àngels (2017): «L’ús de Twitter per a promocionar la lectura», Seminari. Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials Web, Twitter, blogs, tràilers de lectura i fòrums. 1-12-2017. Direcció General de Cultura i Patrimoni. Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esports. Generalitat Valenciana. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València.  

Francés, M. Àngels (2018): «Com usar l’eina virtual Twitter en la promoció de la lectura. Experiències de dos perfils», ponència en Simposi Educació i Lectura. València, Generalitat Valenciana, 17/11/2018.

Lluch, Gemma i Dari Escandell (2017): «El web editorial com a eina de venda», Seminari. Promocionar la lectura i vendre llibres a través dels mitjans socials Web, Twitter, blogs, tràilers de lectura i fòrums. 1-12-2017. Direcció General de Cultura i Patrimoni. Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esports. Generalitat Valenciana. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Universitat de València

Lluch, Gemma (2017): «Llegendes, dubtes i dades sobre la lectura en pantalla» en les X Congrés d'Educació Josep Lluís Bausset celebrat els dies 28, 29 i 30 de setembre de 2017 a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia.

Lluch, Gemma (2017): «Com comunicar el PLC. La importància dels espais virtuals», Jornades d’Experiències Plurilingües. El Projecte Lingüístic de Centre: disseny, oportunitats i reptes. UEM (UA,UV, UJI). València, 25-27 setembre. Facultat de Magisteri.

 

Transferencia de la investigación

 

Escandell, Dari; Lluch, Gemma; Baldaquí, Josep M.; Esteve, Anna; Francés, M. Àngels (2016): “Acciones prioritarias para el correcto diseño del Plan Valenciano de Fomento del Libro y la Lectura”, CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil 273, 56-60.

Francés, M. Àngels (2018): «¿Cómo promocionamos la lectura en los sitios web, en Twitter, blogs o con los tráileres?», participación en mesa redonda, Feria del Libro de Madrid (edición 77a), Parque El Retiro, Madrid.

Francés, M. Àngels (2017): «La literatura infantil i juvenil catalana en els mitjans amb interacció social: perspectives de present i futur”, Simposi Internacional de Literatura Infantil i Juvenil: tendències d’un futur compartit. Fira del Llibre Infantil i Juvenil, Bolonya, Italia, 5 de abril de 2017.

Francés, M. Àngels (2018): «El Pla Valencià del Llibre i la Lectura», conferencia invitada, VI Conferència Aula Joaquim Molas: Llegir, on som?, Vilanova i la Geltrú, 21-9-2018.

Francés, M. Àngels (2017): «Com fer (més) lectors», participació en taula redona, Jornada de reflexió sobre l’edició en català, Associació d’Editors en Llengua Catalana, Sitges, 16/11/2017.

Francés, M. Àngels (2018): «Per què és tan atractiu Youtube per als joves?», moderadora de sesión, seminario Com usar Internet per a fomentar la lectura: Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Fundació Bromera - Universitat de València, 21-09-2018.

Lluch, Gemma (2017): Conferència «Investigació i polítiques públiques de lectura. El cas del Pla de Lectura del País Valencià», dins el Seminari de Màster 'Literatura i societat: difusió del patrimoni literari, foment de la lectura i ensenyament', celebrat a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Màster Interuniverstiari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària (febrer-abril).

Lluch, Gemma (2017): Comunicació «Anàlisi, producció textual i tecnologia», Jornada d’Innovació Docent en Filologia Catalana, celebrada a la facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 25 d’octubre de 2017. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Lluch, Gemma (2017): «Ús de videoconferències com a recurs formatiu», Taula redona: Formació en línia de postgrau propi. Bones experiències en l’aula virtual d’ADEIT. Dimarts, 17 d’octubre de 2017. Saló de Graus d’ADEIT.

Lluch, Gemma y González Fernández-Villavicencio, Nieves (2017): Mesa redonda Nuevas tecnologías y fomento de la lectura. Madrid: 25 Edición de la Feria Internacional del Libreo Liber. Organitza: Observatorio de la Lectura. Ministerio de Cultura. 6 de octubre de 10.00 a 11,20 en la Sala 14.4 del Pabellón 14 de IFEMA.

Tabernero-Sala, Rosa (2018): Conferencia: “El booktrailer en la promoción de la lectura”. Organizada por la Comunidad de lectura “El Rey Rojo” y el proyecto europeo “Living Among Books”. 27 de noviembre en Complejo San Julián de Barbastro.

Tabernero-Sala, Rosa (2016 - 2018): Asesora de la Comarca de Somontano para la organización de las actuaciones organizadas en la Comunidad de Lectura de El Rey Rojo. Funciones: selección de lecturas para el grupo de trabajo que gestiona el Centro de profesorado de Monzón; elaboración del contenido intelectual de los paneles y guías de las exposiciones itinerantes de la Comunidad de lectura; impartición de sesiones formativas; coordinación de la programación de actividades.

 

Informes

 

Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (2018): Millorar la situació de la lectura en valencià. Propostes d'acció del CECV. València: Generalitat Valenciana.

Informe realitzat pel Projecte d’investigació «Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat» FFI2015-69977-R (MINECO/FEDER).

Enlace en catalán: http://www.ceice.gva.es/documents/161862976/167269846/INFORME+LECTURA+VAL+ok+2018.pdf/9c8a9ce1-83a8-421a-bdd5-676bc4cea003  

 

Enlace en castellano: http://www.ceice.gva.es/documents/161862976/167269846/INFORME+LECTURA+CAST+ok+2018.pdf/5a051fb9-d63a-45eb-924f-77e542a05c96