Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Philipp Marten: "Qapito a la pràctica: Fins a quin punt són eficaços els materials de formació per reforçar la resistència a la desinformació en el context escolar?"

  • 8 de novembre de 2023
Image de la noticia

17 de novembre de 2023. 12:00h. Sessió presencial. Idioma: Anglès.

Qapito a la pràctica: Fins a quin punt són eficaces els materials de formació per reforçar la resistència a la desinformació al context escolar?

Philipp Marten

Ruhr University Bochum, Germany

 

Quan s'aprèn en línia, es pot accedir fàcilment a una gran varietat de continguts. Tot i això, els internautes han d'avaluar la veracitat del que llegeixen, una tasca que els adolescents solen descuidar. Per tant, l'objectiu d'aquest projecte de doctorat és promoure entre els adolescents estratègies cognitives per avaluar la informació en línia. Per fer-ho, un estudi inicial va posar a prova l'eficàcia d'un entrenament en estratègies de nou desenvolupament adreçat a la promoció de dues estratègies d'avaluació, la cerca de fonts i la corroboració utilitzant materials autèntics d'Internet. L'entrenament es va comparar amb un grup de control que va rebre un entrenament de coneixements declaratius sobre el tema de la desinformació d'aproximadament la mateixa durada. Es van recollir dades de 199 alumnes de 7è i 8è curs que van participar amb les seues classes en una jornada extraescolar de laboratori de ciències en tres moments de mesurament (abans, immediatament després i tres-quatre setmanes després de la formació). Es van controlar les variables de diferències individuals: competència lectora, coneixements previs declarats, interès pel tema i nivell socioeconòmic. Com s'esperava, el grup d'entrenament en estratègies va superar els controls quant a discriminació entre fonts de més i menys fiabilitat, refutació d'afirmacions falses i coneixement d'estratègies d'avaluació a curt i mitjà termini. En un estudi de seguiment que comença ara, els professors utilitzaran aquests materials en una sèrie de classes durant diverses setmanes a centres escolars. L'entrenament en estratègies es torna a comparar amb un grup de control que rep instruccions sobre coneixements declaratius. Les dades es recullen en tres punts de mesura per determinar si els resultats del primer estudi es poden reproduir sobre el terreny. Tot i això, investigacions futures addicionals haurien d'examinar formes d'augmentar la magnitud de les mides dels efectes, que en el primer estudi van ser només de petits a moderats. Això podria fins i tot augmentar el potencial d'aquest enfocament formatiu per dotar els adolescents de les habilitats necessàries en l'era de la informació.

 

Bio

Philipp Marten és actualment investigador de doctorat a la Universitat Ruhr de Bochum (Alemanya), sota la supervisió del Prof. Dr. Marc Stadtler. El seu treball se centra principalment en els mecanismes de desinformació, així com en les formes de promoure la resiliència davant de la informació falsa i enganyosa en línia. En el marc del projecte SeReLiDiS, és a l'ERI Lectura per a una estada de recerca de tres setmanes. Abans d'arribar a la Ruhr Uni, Marten va dirigir l'oficina parlamentària del Senador d'Interior de Berlín i va treballar a consultories i grups de reflexió. Té dos màsters per la Universitat d'Edimburg i la Universitat Jacobs de Bremen, així com una llicenciatura per la Universitat d'Osnabrück.

 

Image copyright: (c) RUB / Marquard