University of Valencia logo Logo Servei de Política Lingüística (SPL) (Language Policy Service) Logo del portal

Those who have the degrees in Preschool or Primary School Education from the University of Valencia and the Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià issued by the University of Valencia after 15 April 2013 can request validation by the CIEACOVA's Catalan C1 level certificate.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l’usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emès per una autoritat de certificació oficial. 

En els menús del formulari, seleccioneu:

  1. Serveis universitaris
  2. Servei de Política Lingüística
  3. Administració

Caldrà adjuntar-hi en format PDF:

  • Títol de Grau de Mestre/a de la Universitat de València
  • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià
  • DNI

Una vegada comprovades les dades, i si es compleixen els requisits, s’enviarà un rebut per fer el pagament que haureu d’enviar-nos novament de la mateixa forma que la sol·licitud.