University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Des d'aquesta pàgina podeu accedir a les ajudes de la Facultat de Dret. Les ajudes per al curs actual són les següents:

 

CONVOCATÒRIA BENEFICIARIS TERMINI

Convocatòria per a l'abonament de despeses generades per la participació activa en Congressos Internacionals 2022

PDI/PIF 

Oberta durant tot l'any 2022

Subjecte a la disponibilitat de crèdit
(estat actual: oberta)

Convocatòria de proposta d'activitats per als estudiants de la Facultat de Dret 2022

Estudiants, associaicons i col·lectius d'estudiants Fins al 28 de febrer de 2022

Convocatòria de Proposta d'activitats culturals, acadèmiques i esportives 2022

PDI/PAS Fins al 28 de febrer de 2022

Convocatòria de Proposta d'activitats culturals i  acadèmiques per a Investigadors Júnior 2022

PIF, Professorat ajudant, Professorat ajudant Doctor Fins al 28 de febrer de 2022

Convocatòria d'ajudes a la investigació de la Facultat de Dret 2022

Tots els membres del professorat dels departaments de la Facultat de Dret

Oberta durant tot l'any 2022

Subjecte a la disponibilitat de crèdit
(estat actual: oberta)

Activitats Complementàries 21-22 PDI amb docència a la Facultat de Dret Del 13 al 20 de setembre de 2021 i del 10 al 14 de gener 2022