University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Nova Càtedra European banking Public Law

  • September 22nd, 2020
Image de la noticia

Juan Antonio Ureña Salcedo és el titular de la nova càtedra Jean Monnet de la Universitat de València, finançada pel programa Erasmus + de la Unió Europea, 2020-2023, European banking Public Law, 620.731-EPP-1-2020-1-ES -EPPJMO-CHAIR.

El projecte constitueix l'evolució natural del Jean Monnet Module European Banking Law dirigit pel mateix Professor a la Facultat de dret de la Universitat de València durant els anys 2017 al 2020, també finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea.

Els objectius més importants d'aquesta Jean Monnet Chair són:

  • Contribuir a l'excel·lència i donar suport l'estudi, la investigació i la reflexió, sobre qüestions de dret públic bancari de la Unió Europea tant per alumnes de grau i màster com pels joves professors i investigadors.
  • Apropar el món professional i el món acadèmic en temes relacionats amb el Dret bancari.

Aquesta Jean Monnet Chair, European Banking Public Law, se centrarà en el desenvolupament de molt diverses activitats sobre Dret públic bancari de la Unió Europea, com l'organització i participació en seminaris, conferències, congressos, i cursos d'estiu, la realització de publicacions científiques , o l'elaboració d'una newsletter sobre dret bancari de la Unió Europea.

La rellevància i oportunitat de l'estudi de el Dret Públic Bancari de la Unió Europea no escapa a ningú. La creació de la Unió Bancària Europea ha suposat la major transformació institucional des de la creació de la Comunitat Econòmica Europea. El tema requereix atenció, explicació i disseminació, que és el que es pretén amb aquesta Càtedra.