University of Valencia logo Logo Faculty of Law Logo del portal

Projecte Sebi: "Securing the Best Interest of the Child"

  • June 30th, 2020
Image de la noticia

El Professor de dret administratiu de la Universitat de València Juan Antonio Ureña Salcedo dirigeix ​​i coordina el primer paquet de treball de el projecte Sebi: "Securing the Best Interest of the Child", projecte finançat amb més de 560.000 euros per la Comissió Europea

El Professor de dret administratiu de la Universitat de València Juan Antonio Ureña Salcedo dirigeix ​​i coordina el primer paquet de treball de el projecte Sebi: "Securing the Best Interest of the Child", projecte finançat amb més de 560.000 euros per la Comissió Europea a través de fons atorgats pel Programa Nacional Erasmus + de Suport a la reforma de les polítiques, Acció clau 3 (KA3), Inclusió social i valors comuns: la contribució en el camp de l'educació i formació, amb número de referència 612.177-EPP-1- 2019-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Aquest innovador projecte Erasmus + KA3, en el qual participen al costat de la Universitat de València, entre d'altres, la Universitat de Xipre, el Comissionat per als drets dels infants a Xipre, Sweden Emilia Romagna Network (seran); el Centre per a la Innovació Social (CSI); STORYTELLME; STIMMULI¸ l'Observatori per a la violència escolar (Xipre), o Folkuniversitat (Suècia) té com a objectiu proporcionar consells, formació i un full de ruta que es puguin adoptar en tot Europa relatives a garantir l'interès superior de l'infant per part de les administracions educatives.

A la primera part de el projecte, dirigida per la Universitat de València, es tracta d'analitzar les normes i investigar la situació pel que fa a l'interès superior de l'infant en els centres educatius europeus. Ja està treballant-se en el Mapa Transnacional d'Ecosistemes per assegurar l'Interès Superior de l'Infant (BIC) que es desenvoluparà mitjançant la compilació d'Informes Nacionals de Sebi i l'Informe de la situació i el marc a la UE. S'analitzaran i avaluaran en profunditat els models i les pràctiques existents relatives a l'Interès Superior de l'Infant (ISN), investigant les necessitats d'aprenentatge i capacitació tant dels grups objectiu com de les parts interessades.

Ja s'està realitzant la revisió bibliogràfica sobre els models pedagògics, les estructures i les pràctiques administratives per assegurar l'interès superior de l'infant a l'Administració educativa de les escoles dels seus països.