Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

L'Oficina de Control Intern verifica l’aprovació correcta del document pressupostari i, respecte al pressupost inicial, n’audita els totals i la composició en relació amb l'exercici anterior i al pressupost liquidat. Quant a la liquidació del pressupost, constitueix un document fonamental amb unes variables (despeses, ingressos...) que són essencials en el disseny anual de les nostres activitats de control.
Totes les tasques d'aquest apartat es duen a terme a posteriori, en relació amb el pressupost de l'exercici anterior.