Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

El nostre Programa de Treball preveu, en relació amb les despeses de capítol I, despeses de personal, la seua fiscalització a través de la revisió plena a posteriori efectuada sobre les incidències en nòmina, d’un mes per cada un dels períodes trimestrals que comprèn l’anualitat fiscalitzada, elegit a l’atzar.