Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

En la redacció de l'article del Reglament d'execució pressupostària per a enguany, relatiu als principis de gestió de l'activitat de control intern (l'article 53), hem volgut incloure-hi un apartat, el vuitè, que diu el que segueix:

  • "8. En les tasques d’avaluació i control d’execució pressupostària, l’Oficina de Control Intern també pot dur a terme actuacions d’índole consultiva i assessora que contribüisquen a la millora en la gestió dels fons públics".

Aquesta previsió es completa amb el desig, expressat en la nostra proposta de programa de treball per a enguany, d'exercir, dins del que seria un control preventiu, un paper assessor en aquelles matèries d'avaluació i control de les quals ens correspon, sense limitar-nos per tant a tasques merament fiscalitzadores en el sentit més estricte de l'expressió.

Volem, doncs, asistir els membres d'aquesta organització en el compliment efectiu de les responsabilitats en les matèries més amunt esmentades. Mitjançant aquest tipus d'activitat pretenem, a més de col.laborar en la millora de la gestió, establir un diàleg obert i constructiu amb els òrgans i unitats auditades, que siga capaç de trencar la praxí tradicional de desconfiança i llunyania.

Si ens voleu fer arribar qualsevol consulta, escriviu-nos a las següent adreça de correu electrònic: