Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Una vegada liquidat el pressupost de cada anualitat, des d'aquesta Oficina es realitza una avaluació de les dades corresponents a la gestió pressupostària de totes les unitats descentralitzades de despesa d'aquesta Universitat (Facultats, Instituts d'Investigació, Unitats, Serveis i Òrgans Estatutaris).

Fins a la data s'han presentat els següents Informes d'Execució Pressupostària de l'any 2016:

Centres Data
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 26/06/2017
Facultat de Farmàcia 13/07/2017
Facultat de Ciències Matemàtiques 06/10/2017
Facultat de Ciències Biològiques 27/07/2017
Facultat de Psicologia 03/10/2017
Facultat de Química 23/06/2017
Facultat de Magisteri 26/06/2017
Facultat de Dret 22/06/2017
Facultat d'Economia 11/07/2017
Facultat de Ciències Socials 02/06/2017
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 02/10/2017
Facultat de Medicina i Odontologia 24/07/2017
Facultat de Física 06/10/2017
Facultat d'Infermeria i Podologia 18/07/2017
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 11/09/2017
Servei de Biblioteques i Documentació 14/09/2017

 La resta dels informes van ser enviats per correu electrònic/valisa electrònica 

 

Actualitzat desembre de 2017