Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

L'Oficina de Control Intern

L’Oficina de Control Intern de la Universitat de València és una unitat establerta per examinar i avaluar les activitats de la institució, com un servei per millorar la gestió i per garantir que acomplim les exigències de transparència, legalitat, eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos al nostre abast. El seu objectiu és, doncs, proporcionar un servei constructiu a tota la comunitat universitària, assistint els seus membres i alhora identificant els punts forts i les àrees de millora, per tal de contribuir des de les seues actuacions a la bona marxa de la gestió.

En aquest sentit, i partint del control financer com a nucli estricte de les nostres activitats auditores, ens hem anat estenent fins a unes altres àrees de la gestió universitària, superant les de la gestió financera que en un principi es van dissenyar com fonamentals, de manera que avui en dia comprenem, entre altres, aspectes com ara el control de la despesa, els ingressos, les inversions, assistim a les taules de contractació, i també a les recepcions d'obres i equipaments científics, el control dels comptes de caixa fixa, la gestió de projectes d'investigació, la investigació contractada, etc. El disseny del control intern amb què ens hem dotat, entenem que comprèn les principals àrees de risc de la gestió, i s'ha revelat eficaç amb la tasca que una institució com la Universitat de València espera de la nostra Oficina, que és doble: garantir la legalitat i el bon ús dels fons públics, proporcionant amb la nostra tasca seguretat a l'equip de govern i als propis gestors, i col·laborar en la qualitat de la gestió universitària, afegint-hi valor des de les nostres comeses.

D'altra banda, creiem que els auditors públics, en els nostres dies, han d’introduir gradualment en les seues diverses actuacions un component operatiu, que faça referència als resultats i al compliment dels objectius des d'una perspectiva d'eficàcia i eficiència. La Constitució espanyola, amb la seua regulació de la despesa pública, així ho exigeix. Per això, des del nucli tradicional de les nostres activitats, hem donat un pas més i hem realitzat un altre tipus d'activitats que entren de ple en l'auditoria d'eficàcia i eficiència, assolint així un tipus d'auditoria que podríem qualificar d'integral.