Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Els contractes formalitzats per la Universitat de València, tant els administratius com els privats, que superen el llindar de contracte menor, són objecte de fiscalització prèvia limitada per aquesta unitat, des d'on també subscrivim la contracció de crèdit mitjançant els documents comptables corresponents.

Aquesta fiscalització es complementa amb una altra posterior, aquesta plena, duta a terme sobre una mostra representativa dels contractes formalitzats.