Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

S’entén com aquella que comprèn les nostres activitats avaluadores del grau de compliment de la normativa i dels criteris aplicables en la gestió que es realitza dins l’àmbit més purament educatiu, i que comprova la seua correcció i, també, la qualitat que s’ofereix a l’usuari. Entenem que la importància de les funcions acadèmiques dins la Universitat mereix una anàlisi monogràfica, amb actuacions concretes que reclamen l’ús d’uns procediments i una metodologia de treball específics en el control de la gestió.

En aquest àmbit, treballem segons les peticions que ens fan diversos vicerectorats i serveis. Atesa la seua importància en les últimes anualitats de vigència del nostre Programa de Treball, hem de destacar:

  • El control de l'oferta de curs acadèmic portada a terme per diversos centres d'aquesta Universitat.
  • Activitats auditores en el terreny de la gestió d'espais acadèmics.
  • Anàlisi d'eficàcia i eficiència dels processos organitzatius en unitats concretes, com ara diversos serveis de la UVEG que han demanat la nostra intervenció per a la realització de tasques en el camp de l'auditoria de procediments.