University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Convocatòria Curs académic 2019-2020

1. Places de contractació de caràcter temporal

1. Places de contractació de caràcter temporal

Conv. num. 1:

Plaça núm. 6323. Professorat Ajudant Doctor. Àrea de Filologia Anglesa

Data de Resolució: 14/05/2019 Publicació al DOGV: 17/05/2019

Termini de presentació de Instàncies: del 20 al 31 de maig de 2019.

Llista Provisiónal d'Admesos i Exclosos

Llista Definitiva d' Admesos i Exclosos i Provisió de la Plaça

Plaça núm. 6015. Professorat Ajudant Doctor. Àrea de Filologia Anglesa

Data de Resolució: 14/05/2019 Publicació al DOGV: 17/05/2019

Termini de presentació de Instàncies: del 20 al 31 de maig de 2019.

Llista Provisiónal d'Admesos i Exclosos

Llista Definitiva d' Admesos i Exclosos i Provisió de la Plaça

Plaça núm. 6517. Professorat Ajudant Doctor. Àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Data de Resolució: 14/05/2019 Publicació al DOGV: 17/05/2019

Termini de presentació de Instàncies: del 20 al 31 de maig de 2019.

Llista Provisiónal d'Admesos i Exclosos

Llista Definitiva d'Admesos i Exclosos i Provisió de la Plaça

Plaça núm. 1299. Professorat Ajudant Doctor. Àrea de Lingüística

Data de Resolució: 14/05/2019 Publicació al DOGV: 17/05/2019

Termini de presentació de Instàncies: del 20 al 31 de maig de 2019.

Llista Provisiónal d'Admesos i Exclosos


Conv. núm. 6 . Plaça núm. 9723 Professor/a Associat/da. Àrea de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

Data Resolució: 4/7/19  Publicació al DOGV: 9/7/19

Termini de presentació d'Instàncies: del 10 al 23 de juliol de 2019.