University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Degree Final Project

Normativa i documentació del dipòsit del TFG: Protocol d'actuació administrativa 

enlightened TRAMITACIÓ TFG 2019/20 "DURANT LA NO PRESENCIALITAT" enlightened

Instruccions per a l'elaboració, presentació i avaluació del TFG

Normativa general: Reglament de Treball Fi de Grau