University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Degree Final Project

Normativa i documentació del dipòsit del TFG: Protocol d'actuació administrativa 

CURS ACADÈMIC: 2022/2023

Documents vinculats: Declaració Jurada  Vistiplau tutor/a 

 
CURS ACADÈMIC: 2021/2022 
Instruccions per a l'elaboració, presentació i avaluació del TFG
Normativa general: Reglament de Treball Fi de Grau