University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Degree Final Project

Normativa i documentació del dipòsit del TFG

Curs acadèmic: 2023/2024

Declaració Jurada  
Vistiplau tutor/a 

Instruccions per a l'elaboració, presentació i avaluació del TFG

Normativa general: Reglament de Treball Fi de Grau   DOC.