University of Valencia logo Logo Faculty of Philology, Translation and Communication Logo del portal

Quaderns de Filologia és la publicació regular de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

La revista es va crear el 1980 amb el nom de Cuadernos de Filología. A partir del 1995 encetà una segona fase amb el nom de Quaderns de Filologia. Compta amb dues sèries de publicació anual: Estudis Lingüístics (1995- ) i Estudis Literaris (1995- ), i una tercera sèrie, Estudis de Comunicació (2002-2008), en aquest cas amb una freqüència biennal i no activa en l'actualitat.

La revista té un equip de direcció format pel Director o Directora, càrrec que assumeix el Vicedeganat de Cultura de la Facultat, i un Secretari o Secretària, càrrec de confiança del director, a més d'un Comité Científic independent format per membres de reconeguda solvència, sense vinculació institucional amb la revista. A més a més, cadascuna de las sèries compta amb un Consell de Redacció format por vocals de tots els departaments de la Facultat.

Cada número de cadascuna de les sèries de Quaderns de Filologia té un caràcter monogràfic i l'edició és a càrrec de professors de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació especialistes en la matèria i responsables dels articles. Els volums són proposats pels professors i aprovats pel Consell de Redacció de cada sèrie de la revista, i des de l'any 2004 compleixen els criteris sobre la qualitat científica de las revistes (d'acord amb els criteris de l'ANECA), amb un percentatge d'articles d'investigació superior al 75% que comuniquen resultats d'investigació originals, i amb més del 75% dels autors externs al comité editorial i aliens a l'organització de la revista.

Des del número IX (2004) les publicacions estan sotmeses a un procés de doble avaluació, interna i externa, en tots dos casos anònima, per tal d'adequar la revista a la normativa de qualitat exigida per a les publicacions científiques. Es publiquen 350 exemplars de cadascuna de les sèries, els quals es distribueixen mitjançant intercanvi amb universitats i biblioteques nacionals i internacionals. La resta d'exemplars són distribuïts i venuts pel Servei de Publicacions de la Universitat de València (SPV).

Quaderns de Filologia. ANEJOS

Quaderns de Filologia compta amb una col·lecció d'estudis titulada ANEJOS DE QUADERNS DE FILOLOGIA, en la qual han estat publicats fins ara 76 estudis. Els treballs són sotmesos a una triple avaluació anònima, interna i externa, prèvia a la publicació. Igualment, i de manera extraordinària, s'han editat volums d'HOMENATGE a proposta dels diferents Departaments i aprovats per la Junta de Facultat.

Quaderns de Filologia. Crèdits

Directora: Josep L. Teodoro i Peris
Secretari de Redacció: Ana Giménez Calpe, Purificació García Mascarell
Secretaria d’Edició: Vicedeganat de Cultura de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.

Directors Honorífics: Ángel López i Joan Oleza

Consell de Redacció:

Sèrie: Estudis Lingüístics

Julia Sanmartín Sáez (Dept. Filologia Espanyola)

Mikel Labiano (Dept. Filologia Clàssica)

Ferran Robles Sabater (Dept. Filologia Anglesa i Alemanya)

Cesáreo Calvo (Dept. Filologia Francesa i Italiana)

María Amparo Montaner (Dept. Teoria dels Llenguatges i CC de la Comunicació)

Maria Josep Cuenca Ordiñana (Dept. Filologia Catalana)

Maria José Rodrigo Mora (Università di Bologna)

Vicente Ramón Palerm (Universidad de Zaragoza)

Raúl Sánchez Prieto (Universidad de Salamanca)

Estefanía Flores Acuña (Universidad Pablo de Olavide)

José del Valle (City University of New York, CUNY)

Jordi Ginebra Serrabou (Universitat Rovira i Virgili)

Sèrie: Estudis Literaris

Jaume Peris Blanes (Dept. Filologia Espanyola)

Jordi Sanchis Llopis (Dept. Filologia Clàssica)

Isabel Gutiérrez Koester (Dept. Filologia Anglesa i Alemanya)

Adela Cortijo Talavera (Dept. Filologia Francesa i Italiana)

Manuel Asensi Pérez (Dept. Teoria dels Llenguatges i CC de la Comunicació)

Ramon Rosselló Ivars (Dept. Filologia Catalana)

José Jurado Morales (Universidad de Cádiz)

Marta González González (Universidad de Málaga)

Isabel Hernández González (Universidad Complutense de Madrid)

Lydia Vázquez Jiménez (Universidad del País Vasco, UPV/ EHU)

Rosa María Aradra Sánchez (UNED)

Magí Sunyer Molné (Universitat Rovira i Virgili)

 

Comité Científic:

Serie: Estudis Literaris

Fernando Reati (Georgia State University)

María Paz López Martínez (Universitat d’Alacant)

Rolf G. Renner (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Giorgia Marangon Bacciolo (Universidad de Córdoba)

Túa Blesa (Universidad de Zaragoza)

Alan Yates (University of Sheffield)

Serie: Estudis Lingüístics

Emilio Ridruejo Alonso (Universidad de Valladolid)

José María Maestre Maestre (Universidad de Cádiz)

Kathrin Siebold (Philipps Universität Marburg)

Manuel Bruña Cuevas (Universidad de Sevilla)

Floriana di Gesú (Università degli Studi di Palermo)

Maria Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)

 

Edita:

Universitat de València.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Vicedeganat de Cultura
Blasco Ibáñez, 32. Valencia 46010-E
Tfns. (+34) 963864251 /52
Fax (+34) 9638 64779
filoquaderns@uv.es

 

Maquetació: Communico. www.grupocommunico.com
Imprimeix: Arts Gràfiques Soler, S. L. www.graficas-soler.com
Difusió i venda: SPV (Servei de Publicacions de la Universitat) puv.uv.es