University of Valencia logo Logo Faculty of Physics Logo del portal

Les assignatures de Laboratoris del grau en Física constitueixen el 26% dels crèdits totals del primer cicle. En les sessions de laboratori els estudiants han de desenvolupar un treball experimental dirigit i supervisat, encara que amb un cert grau d'autonomia. La Facultat de Física dedica notables esforços a la millora contínua dels laboratoris docents. Els responsables dels diferents laboratoris s'encarreguen d'actualitzar constantment la instrumentació, els sistemes d'adquisició i anàlisi per ordinador, així com els guions de cadascuna de les pràctiques.

La coordinació entre els diferents laboratoris docents de primer cicle ha conduït a l'elaboració d'un conjunt de documents bàsics necessaris per al treball en tots ells:

  • Guia del Laboratori: guia per al treball experimental vàlida en tots els laboratoris de primer cicle (normes bàsiques, anàlisis de dades i les seues incerteses, presentació de resultats, etc.). (pdf)

 

  • Apèndix 1 de la Guia: Manual d'ús del programa Kyplot: Existeix un programa d'anàlisi de dades comú en tots els laboratoris, adequat a les exigències del treball científic. La versió d'aquest programa és d'ús lliure (Koichi Yoshioka): a més de trobar-se en els ordinadors de tots els laboratoris docents i de l'aula informàtica de lliure disposició, els estudiants poden instal•lar-lo en els seus ordinadors personals per a treballar a casa.(pdf), (programa Kyplot)
     

Altres documents d’interés

 

  • Consells Bàsics per a l’exposició oral dels continguts d’una pràctica - per Ana Cros Stotter (Dep. de Física Aplicada i Electromagnetisme) [pdf]
  • Objectius dels Laboratoris de Física: American Association of Physics Teachers, "Goals of the Introductory Physics Laboratory", American Journal of Physics, vol. 66 (6), June 1998, pp. 483-485 [pdf]
     

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy