News list

Last 10 news

 • Jornada col.lectiu LAMBDA

  19/09/18

  Jornada sobre psicologia i diversitat sexual, de gènere i familiar: reptes i oportunitats

  La clínica de Psicologia (FLA) de la Universitat de València i el col.lectiu LAMBDA, amb la col.laboració de la Facultat de Psicologia, organitzen aquesta jornada el proper 4 d´octubre a partir de les 9:00 hores al Saló d'Actes de la Facultat de Psicologia.

 • 31/08/18

  INCOMING MOBILITY STUDENTS – WELCOME SESSIONS

 • 30/07/18

  Sessió Info-formativa per alumnat de nou accés

  Organitzat per l’Equip Deganal i l’Assemblea de Representants d’Estudiants de Psicologia i Logopèdia, amb la col•laboració del Programa EntreIguals i personal de la Biblioteca de Psicologia i Esports Joan Lluis Vives, durant la setmana prèvia a l'inici de classes es celebra una sessió de caràcter informatiu i formatiu que té com a objectiu facilitar l'accés als estudis en la Facultat de Psicologia de la Universitat de València.

  [Read more]

 • Icona psicologia

  24/07/18

  Matrícula Màster en Psicologia General Sanitària

  La matrícula del Màster en Psicologia General Sanitària per al curs 2018-19 es formalitzarà on line des de dijous 26 fins dimarts 31 de juliol segons data i hora assignades. (Veure enllaç corresponent segons el curs).

 • 18/07/18

  Canvis de grup curs 2018/2019

  Des de la cita de matrícula i fins al 6 de setembre es podran sol·licitar canvis de grup, justificats documentalment mitjançant instància formalitzada dirigida a la Degana, en la Secretaria d'Estudiants de la Facultat de Psicologia. Aquest termini serà improrrogable. La resolució es publicarà en els taulers d'anuncis del Hall de la Facultat.

 • 12/07/18

  Matrícula alumnes nou ingres curs 2018/2019

  La matrícula de les titulacions de Grau en Psicologia i Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia del curs 2018/2019 es formalitzarà online des del 17 fins al 20 de juliol, segons data i hora assignada.

 • 06/07/18

  Assignatura “Relacions de Gènere, salut i societat”

  La Universitat de València imparteix durant el segon quadrimestre de cada curs una assignatura de 6 crèdits ECTS sobre “Relacions de Gènere”. Aquesta assignatura ofereix l'oportunitat d'ampliar la formacion academica adquirint competències transversals complementàries a les incloses especificamente en el pla d'estudis i que possibiliten no solament la incorporació d’anàlisi critics sinó una nova percepció i sensibilitat cap a les desigualtats per raó de gènere.

  [Read more]

 • 03/07/18

  Defenses TFG Psicologia

  Del 9 al 13 es procedirà a les defenses de Treball Fi de Grau en Psicologia pertanyents al període de Juliol.

 • 18/06/18

  Presentació del llibre “Los valores en los adolescentes actuales: una mirada diferente para los educadores”

  El dijous 21 de juny a les 19:00 tindrà lloc en el Saló d'Actes de la Facultat de Psicologia la presentació del llibre “Los valores en los adolescentes actuales: una mirada diferente para los educadores” a càrrec de les seues autores: Rocío Rabino, psicoterapeuta, i la Dra. Emilia Serra Desfilis, Catedràtica de Psicologia Evolutiva del Dpt. de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de València.

 • (From left to right.) Antonio López, Miriam Marco, Marisol Lila and Enrique Gracia.

  08/06/18

  A study in Valencia shows for the first time that gender violence and child maltreatment have a common geographical distribution

  A research team from the University of Valencia published this Thursday in 'PLoS ONE' magazine a study that for the first time shows with very specific spatial statistics techniques that the risk of partner violence against women and child maltreatment has a common geographic distribution. The work, carried out in Valencia, also concludes that the neighbourhoods in which these types of violence occur have the same socio-economic characteristics and that only in 10.5% of the areas the two risks do not coincide.

  [Read more]

For more news, please use the browser

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy