University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Oberta convocatòria CaixaImpulse d'Innovació en Salut 2024

  • February 6th, 2024
Oberta convocatòria CaixaImpulse d'Innovació en Salut 2024
Oberta convocatòria CaixaImpulse d'Innovació en Salut 2024

CaixaImpulse Innovació contribueix a traslladar el coneixement científic a la societat i fomenta la creació de nous productes, serveis i empreses relacionats amb les ciències de la vida. Dona suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

El programa està organitzat en 3 fases:

La fase 1: està pensada per donar suport a projectes que generen una demostració preliminar d'una hipòtesi essencial sorgida de troballes científiques per a un o diversos possibles actius, i inicien la protecció dels drets de la propietat intel·lectual.

La fase 2: està dissenyada per a donar suport als projectes que ja han identificat i caracteritzat un o diversos actius i que requereixen més validació i desenvolupament, i que perfilen el disseny del prototip a través de la validació de l'ús previst.

La fase 3: està dedicada a donar suport a projectes que van iniciar la presentació reglamentària i requereixen una caracterització avançada dels seus actius, necessiten perfilar les estratègies de viabilitat financera, i/o estan explorant els models d'explotació.

Els candidats podran presentar sol·licituds a qualsevol de les fases i, una vegada seleccionats, continuar avançant per elles després de complir les metes requerides i passar una avaluació per experts independents.

Requisits dels sol·licitants

Per als projectes:

- Han de guardar relació amb els àmbits de les ciències de la vida i la salut humana.

- Han de tindre una clara orientació innovadora, amb unes metes rellevants dirigides a transferir els actius al mercat.

- Han de pertànyer a un dels següents àmbits de negoci: teràpies, dispositius mèdics, diagnòstic o salut digital.

Per als líders del projecte:

- Ha de ser una persona física amb estudis superiors (graduat universitari, doctor o professor universitari).

- Tindrà en el projecte la seua ocupació principal i no podrà estar implicat en més d'una sol·licitud com a director de projecte.

- Pot o no ser l'investigador principal del projecte d'investigació que va generar els actius.

- Ha d'estar vinculat a la institució sol·licitant i necessitarà el consentiment exprés d'esta institució per a poder presentar la sol·licitud.

Ajudes

- Fins a 700.000 € si el projecte passa per totes les fases (50.000 € com a màxim en la fase 1; 150.000 € com a màxim en la fase 2; 500.000 € com a màxim en la fase 3).

- Mentors i experts per a seguir i donar suport al projecte.

-Formació especialitzada en àrees clau: direcció de projectes, transferència de tecnologia, avaluació, eines de finançament i comercialització, i negociació. Formació obligatòria per a projectes en la fase 2 i optativa per a les fases 1 i 3.

Les activitats finançables en el marc de l'ajuda comprenen:

•             Subcontractació de servicis per a preparar o millorar l'estratègia de valorització i el desenvolupament del negoci, i els estudis de viabilitat de mercat.

•             Contractació de personal implicat directament en les activitats del projecte.

•             Material fungible per als assajos i el desenvolupament experimental.

•             Despeses de viatge o representació.

•             Costos indirectes (exclusivament per als projectes en les fases 2 i 3).

Data límit per a la presentació de propostes (tancament automàtic): 22 de febrer de 2024, a les 14 h CET.

PREGUNTES FREQÜENTS

Contacte CaixaImpulse: ci_info@contact.fundaciolacaixa.org

Més informació: https://caixaresearch.org/es/convocatoria-caixaimpulse-innovacion-salud

Per a la presentació de sol·licituds de projectes CaixaImpulse des de la Universitat de València, podeu contactar amb la Secció d'Innovació i Valorització: sti.innovacio@uv.es