Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

L'espectrometria de masses presenta un nombre d'aplicacions molt variades, especialment en el camp dels compostos orgànics. Es destaquen per exemple les següents:

  • Anàlisi de productes naturals (fenols, olis essencials, esterols, àcids grassos).
  • Caracterització de barreges de reacció en síntesi orgànica.
  • Anàlisi de fàrmacs i els seus metabòlits.
  • Anàlisi mediambiental (anàlisi d'aigües superficials i residuals, detecció de pesticides, herbicides i insecticides, etc).

Entre els serveis oferits s'inclouen:

  • Determinació, caracterització i identificació de la massa molecular de xicotetes molècules.
  • Realització d'espectres de masses en baixa i alta resolució, de productes purs o barreges, per introducció directa o prèvia separació per cromatografia líquida (HPLC) o gasos (GC).
  • Realització d'experiments de MS/MS per anàlisi estructural i quantificació en ESI i APCI (MRM).
  • Anàlisi de dades.

Sol·licitud de serveis es realitza a través del portal LIMS.