Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Espectròmetre Bruker AV400
Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat líquid
Marca: Bruker AV400
Tipus: Tècniques instrumentals
  • Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.
  • Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.
  • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
  • Seguiment de processos químics: cinètiques.
  • Determinació de processos d'associació i interacció molecular.
  • Estudis a temperatura variable.
  • Observació d'una àmplia varietat de nuclis magnètics: 19F, 195Pt, 133Cs, 11B, 31P, 6Li, 29Si, etc.
Descripció

Espectròmetre Bruker AV400, amb imant Oxford de 400 MHz (9.4 T) de boca estàndard (54mm), equipat amb dos canals de radiofreqüència i lock de 2H.

Sonda BBO ATM. Sonda multinuclear 1H/BB directa de 5mm, amb gradients de camp en l'eix z, i sintonia automàtica de freqüències. Interval de freqüències en el canal de banda ampla de 15N a 31P.

Sonda BBI ATM. Sonda multinuclear 1H/BB inversa de 5mm, amb gradients de camp en l'eix z, i sintonia automàtica de freqüències; canal de protó i de banda ampla multinuclear.

Accessori per a control de temperatura amb aire fins a 5 °C. Evaporador de nitrogen líquid per a experiments a baixa temperatura.

Canviador de mostres Samplexpress Lite, amb capacitat per a 16 mostres.

Aplicacions pràctiques

Experiments de RMN 1D i 2D d'alta resolució per a l'elucidació estructural de molècules d'origen químic.

Registre d'espectres 1D de RMN multinucleares, per a mostres en dissolució (excitació selectiva, desacoblament, NOE, DEPT, etc.).

Adquisició d'espectres de RMN bidimensionals homonuclears (COSY, NOESY, etc) i heteronucleares amb detecció inversa (HMQC, HSQC, HMBC).

Estudis de difusió, cinètiques i experiments a temperatura variable.

Certificacions de qualitat

Certificat Buerau Veritas ISO9001

10-1-2020 al 2023

Condicions d'ús
Estructura/es UV que ho gestiona
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)