Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L'objecte del programa de Voluntariat Cultural UV és contribuir a la difusió del coneixement a través dels productes culturals que la Universitat genera, fomentar el coneixement del patrimoni cultural de la UV, sensibilitzar la societat sobre el paper d’aquesta institució en el desenvolupament social a través del seu patrimoni i dinamitzar la participació social des de la cultura i el patrimoni, tant en la comunitat universitària com en la societat en general.

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en les accions que desenvolupe el Voluntariat Cultural UV amb una dedicació de 25 o 50 h al llarg del curs 2020/2021 .

El SEDI dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza també la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 6 al 21 de novembre de 2020.

Modalitat: curs en línia, mitjançant Aula Virtual, de 25 h de duració. Es combinen sessions de videoconferència amb el professorat i tasques per a realitzar i lliurar autònomament. Les sessions síncrones a les quals les persones participants han de connectar-se necessàriament són els dies següents: 

 • 6 de novembre, de 16 a 20 h 
 • 7 de novembre, de 10 a 14 h 
 • 13 de novembre, de 16 a 20 h 
 • 14 de novembre, de 10 a 14 h 
 • 20 de novembre, de 16 a 20 h 
 • 21 de novembre, de 10 a 14 h 

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (8 hores).
 1. Diagnòstic de la pobresa i l’exclusió
 2. Agenda 2030 i Universitat
 3. Voluntariat i responsabilitat social
 • Bloc específic (17 hores).  
 1. Què és el patrimoni cultural?
 2. Conducció de grups
 3. Contribució de la cultura i el patrimoni al desenvolupament humà sostenible
 4. Patrimoni universitari i Agenda 2030
 5. Habilitats discursives
 6. La comunicació del patrimoni en les xarxes socials
 7. Recursos digitals per al patrimoni universitari
 8. El patrimoni cultural i la història de la UV
 9. Programa d’exposicions de la UV
 10. Llenguatge no sexista i inclusiu en la conducció de grups

Professorat

 • Adrià Besó, professor titular del Departament d’Història de l’Art de la UV i conservador del Patrimoni de la UV.
 • Sacramento Pinazo, professora titular del Departament de Psicologia Social de la UV.
 • Magdalena Ruiz, periodista del Servei de Cultura Universitària de la UV.
 • Norberto Piqueras, tècnic d’exposicions del Servei de Cultura Universitària de la UV.
 • David Sánchez, professor associat del Departament d’Història de l’Art de la UV.
 • Joaquim Revert Roldán, cap de les àrees de Cooperació i Voluntariat cultural, tècnic superior de gestió de la Fundació General de la Universitat de València.

Horari

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT CULTURAL UV

L’oferta del Voluntariat Cultural UV consta de 3 programes diferents. L’estudiantat pot optar per participar en una o dues de les accions següents:

UV a prop
L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conèixer la Universitat a través del seu patrimoni i la contribució al desenvolupament social, la justícia i les llibertats.

 • L'estudiantat voluntari ha de col·laborar en les visites guiades als edificis, sales, arxius i patrimoni de la Universitat de València (Centre Cultural La Nau i Palau Cerveró) i en les visites a les exposicions temàtiques (presencials i/o virtuals).
 • Dedicació: 10 visites guiades.

CulturOpen
A través de la visita a exposicions temàtiques i artístiques, es proposa ampliar els coneixementsi cultivar les emocions.

 • L’estudiantat voluntari ha de  col·laborar en un taller d’actualització del discurs patrimonial de la UV en relació als drets humans i l’Agenda 2030.
 • Dedicació: elaboració de 5 fitxes de patrimoni UV-ODS.

Connexions
En aquesta proposta, l’estudiantat voluntari es convertirà en ambaixador o ambaixadora de la cultura i el patrimoni universitari, especialment a través de les xarxes socials.

 • L’estudiantat voluntari, a partir del perfil propi en xarxes socials, haurà de difondre i compartir el patrimoni de la UV des de la percepció pròpia i/o institucional.
 • Dedicació: 15 publicacions pròpies en perfils propis de xarxes socials sobre patrimoni cultural /exposicions de la UV i 20 interaccions/comparticions de publicacions de la UV referides a aquesta àrea.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir reconeixement en crèdits ECTS, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la participació en les accions de voluntariat acordades.

 • Formació i participació en un dels programes: 2 crèdits ECTS.
 • Formació i participació en dos dels programes: 3 crèdits ECTS

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV