Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Correcció, traducció i assessorament lingüístic en valencià

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix als òrgans, centres, departaments, serveis i al personal d'administració i serveis de la Universitat de València els serveis següents:

  • Correcció en valencià de textos administratius, institucionals, culturals i de gestió.
  • Traducció al valencià de textos administratius, institucionals, culturals* i de gestió.
  • Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge administratiu i de llengua general.

*Només es traduiran textos institucionals de presentació; plafons, cartel·les i textos destinats al públic visitant d'exposicions; fulls de mà, publicitat institucional i textos de les pàgines web i, en general, qualsevol text breu (màxim 3 pàgines) que faça difusió d’exposicions i actes culturals o institucionals. No es tradueixen articles ni catàlegs.

Requisits

Ser personal treballador de la Universitat de València.

  • Se n’exclouen els textos i les publicacions d’ús personal.

Presentació dels originals

En el cas de les correccions reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.

Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït al valencià mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents.

Per a l’elaboració dels textos o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les traduccions i correccions

Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del Servei.

A més del text traduït o corregit, poden enviar-se els dubtes i les observacions que l’autor del text ha de tenir en compte.

Sol·licitud

Envieu la vostra petició a assessorament.linguistic@uv.es, fent-hi constar l’òrgan, el centre, el departament o el servei de la Universitat que fa la sol·licitud.

Els originals han de ser un arxiu editable mitjançant Microsoft Office o programari compatible.