Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Estació de Cogeneració

A l’edifici redó del Campus dels Tarongers hi ha una estació de cogeneració. En què consisteix?

La cogeneració és un procediment mitjançant el qual s’obté electricitat i calor. En concret, al campus dels Tarongers hi ha dos motors de gas natural que generen electricitat per consumir al campus. L’avantatge de generar electricitat al mateix punt on es consumeix, és que es redueix la necessitat de xarxes de distribució, que a més tenen pèrdues.

Aquests motors s’escalfen, i la calor que dissipen s’aprofita per subministrar calefacció als diferents edificis del campus amb un sistema de conduccions. D’aquesta manera, l’aprofitament energètic és superior al de qualsevol central elèctrica.

A més, mitjançat absorció de calor es pot aconseguir aigua freda, que a l’estiu serveix també per subministrar la refrigeració per al sistema d’aire condicionat de tot el campus.
Com que genera electricitat, fred i calor, es diu que és una estació de trigeneració.

edifici de cogeneracio de la universitat situat en el campus dels tarongers

Encara que funciona cremant gas natural, com que l’aprofitament energètic és superior, la Unió Europea fomenta la generació d’electricitat mitjançant cogeneració. De fet, aquesta estació va ser construïda amb una subvenció del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

Pots consultar la producció d'electrititat i climatització de l'estació de cogeneració en aquesta pàgina: Cogeneració

Panells Fotovoltaics

panells solars d'un edifici

La Universitat de València està coberta de panells fotovoltaïcs des de 2008. En total suministren una potència de 1.285 kWp, per la qual cosa la Universitat de València és el major productor d’energia renovable de la ciutat.

Juntament amb la estació de cogeneració, la Universitat genera un percentatge significatiu de l’electricitat que consumeix, amb la qual cosa millora la qualitat de les seues fonts de subministrament, redueix la despesa econòmica, la dependència de la xarxa de distribució i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Pots consultar la producció d'electrititat dels panells fotovoltaics en aquesta pàgina: Generació fotovoltaica

Al següent enllaç podeu veure un vídeo explicatiu de la instal.lació:

Vídeo panells solars a la UV

I al següent mapa també podeu veure els panells des de l'aire:

Comptadors de telemesura

Per a poder controla i avaluar totes aquestes millores, és necessari poder fer un seguiment detallat dels consums, i això no és possible amb els comptadors tradicionals. Per aquesta raó la Universitat compta a cada edifici amb uns comptadors d'electricitat connectats a la xarxa informàtica que envien permanent dades de consums i potències, de manera que des-de qualsevol ordinador es pot consultar les evolucions al llarg del dia i fins i tot enviar informació periòdica als responsables dels edificis.

Tota aquesta informació és clau per a avaluar el compliment dels objectius del Programa d'Estalvi Energètic, i serveix per a planificar accions a on siguen més efectives.

Programa d'Estalvi Energètic

La campanya “Energia viva” s’emmarca dins el Programa d’Estalvi Energètic de la UV, que, a més de la difusió, s’encarrega de dur a terme diverses actuacions en instal·lacions, amb la finalitat de reduir-ne el consum.

Dins del sistema de coordinació, els centres prenen mesures d'estalvi i informen del seu estat al Servei Tècnic i de Manteniment. Alhora, el Servei de Manteniment es coordina amb els centres per a fer obres de millora, i finalment es controla l’evolució del consum elèctric i la seua desviació respecte a l’objectiu.

Preguntes Freqüents