Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

 

 

 
 
 

 

Aquesta gràfica dinàmica ha estat creada a partir de dades d’adreces IP connectades per cable a la xarxa de la Universitat. L’evolució del nombre de connexions al llarg de la setmana es pot correlacionar amb el nombre d’usuaris als edificis.

L’objectiu d’aquesta gràfica és presentar una setmana típica amb la seua evolució d’entrades i eixides als edificis. Pot ser d’utilitat, per exemple, per a planificar els horaris de climatització.

Com funciona?

El primer selector permet triar el campus per tal de fer un filtratge previ de les ubicacions. El segon selector permet triar la xarxa de la ubicació específica. Atenció: si aquest segon selector sembla que no funciona, cal prémer el botó sense deixar-lo anar, i apareixerà el llistat d’ubicacions.

La gràfica s’adapta automàticament a la selecció feta. Deixant el cursor sobre cada barra, apareixeran els valors exactes.

El gràfic inferior serveix per a triar l’interval d’hores desitjat. Per defecte mostra el dimecres, però arrossegant les pestanyes dels costats permet comparar altres dies i hores.

Quines dades mostra?

El Servei d’Informàtica compta amb un registre del nombre d’adreces IP a dins de cada xarxa. Els servidors conserven les adreces IP fins a 3 hores després de l’última activitat, de manera que cal fer un filtratge amb aquestes dades. Posteriorment s’explota les dades per tal d’extraure les ocupacions corresponents a 10 setmanes de cada any sense dies festius i repartides a les diferents estacions, i donat que no s'ha trobat tendències ni diferències significatives entre elles, es calcula la mitjana del conjunt de les setmanes. Finalment es fa una resta per tal de llevar del nombre d’adreces IP aquelles que corresponen a equips de xarxa, punts d’accés de la xarxa WiFi, centraletes d’incendi, etc. L’explotació de dades abasta des de 2014 a 2017.

Les ubicacions depenen de l’estructura de la xarxa informàtica, de manera que es pot donar el cas que si dos edificis comparteixen la mateixa xarxa, la seua gràfica serà conjunta, donat que no disposem de dades més segregades. Un exemple clar és la gràfica conjunta d’Infermeria, Aulari I i Aulari III, que encara que estan molt separats, comparteixen una única xarxa informàtica.

També cal tenir en compte que als aularis hi ha poques connexions per cable, que corresponen a uns pocs ordinadors per al personal de consergeria. En aquests casos l'evolució de la ocupació serà menys representativa.