Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La Comissió de Riscos Psicosocials (CRPS) és un òrgan paritari que emana del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) i que  es compon representació institucional i sindical (la part sindical està formada per un membre de cada secció sindical amb presència en el Comitè de Seguretat i Salut).

La funció de la Comissió de Riscos Psicosocials és assessorar, mitjançant la formulació de propostes, avaluacions i informes, sobre factors psicosocials emergents a l’organització que puguen afectar a la salut dels treballadors i treballadores.

Recentment la CRPS ha elaborat el Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València, que ha aprovat el CSS.

Les persones integrants de la CRPS estan subjectes al deure de secret i sigil professional de qualsevol informació de què tinguen coneixement, especialment de les dades de caràcter personal a què tinguen accés. Aquest deure subsisteix fins i tot després d’haver acabat la seua relació amb la CRPS.

Els membres de la Comissió de Riscos Psicosocials són:

Representació institucional Destí / Càrrec Correu electrònic
Alberola Aguilar, Antonio Director SPMA Antonio.Alberola@uv.es
Atienza González, Francisco Dept. de Personalitat Francisco.l.Atienza@uv.es
Molina Segarra, Mónica SPMA Monica.Molina@uv.es
Ramírez Martínez, José Vicegerent Jose.Ramirez@uv.es
Boix Palop, Andrés Vicesecretari-Secretaria General Andres.Boix@uv.es
     
Delegats de Prevenció Sindicat Correu electrònic
Monterde i Bort, Héctor SATTUI Hector.Monterde@uv.es
Hernandez Ortega, Carmen CSI- CSIF Carmen.Hernandez-ortega@uv.es
Gómez Sánchez, Lucía CGT Lucia.Gomez-Sanchez@uv.es
Sagrado i Vives, Teresa STEPV Teresa.Sagrado@uv.es
Hernández Dobón, Francesc J. CCOO Francesc.J.Hernandez@uv.es