Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La Llei 31/95, de prevenció de riscs laborals, destaca com a base fonamental per establir un adequat nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores la informació davant els riscs derivats del treball.

En el Servei de Prevenció es va realitzar una publicació dirigida al personal de la Universitat de València amb una sèrie de recomanacions que permeten comportaments segurs durant la jornada laboral respecte a l'ús de la veu.

D'aquesta manera es protegix la seguretat i salut tant individual com col·lectiva.

Fitxa de riscos: L'ús professional de la veu

Documentació completa