Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

D'acord amb la Llei de prevenció de riscs laborals, els reconeixements mèdics han de realitzar-se de forma específica depenent dels riscs derivats del lloc de treball.

Es realitzaran reconeixements mèdics periòdics i específics en funció del tipus de risc del traballador aplicant els protocols establits al respecte.

Els reconeixements mèdics, els realitzen els gabinets mèdics dels tres campus de la Universitat de València. Cada gabinet envia al responsable d’un edifici, als administradors o al cap d’un servei una carta amb la citació per realitzar el reconeixement, perquè la distribuïsca entre tot el personal que en depèn. En la carta s'especifiquen les dates en què els treballadors poden anar al gabinet per concretar la data de l'analítica. Quan els treballadors acudeixen al gabinet, se'ls cita per a l'extracció de sang. El dia de l'analítica es dóna cita per realitzar el reconeixement. Els resultats de les diferents proves i del reconeixement són valorats pel metge de cada campus. Cada treballador n’és informat individualment.

Així mateix, el treballador o la treballadora, sempre que el reconeixement no es considere obligatori, té dret a renunciar-hi. En aquest cas, ens ha de remetre signat aquest formulari de renúncia a admspma@uv.es

A continuació es mostra una relació dels tipus de reconeiximents, segons l'article Art.37.3.b del Reglament dels Serveis de Prevención establece que la vigilància de la salud tiene que realizarse:

  • INICIALMENT: A incorporar-se un treballador/a nou/va a una empresa o al assignar tasques diferents amb nous riscs per a la salut dins de la mateixa empresa cal garantir la vigilància de la salut. Aquests exàmens de salut tene com fi coneixer el estat de salut inicial del treballador/a i poder determinar en exàmens posteriors si su estat de salut se ha deteriorat.
  • ABSÈNCIA PROLONGADA PER MOTIUS DE SALUT: S'ha d'efectuar la vigilància de la salut a trabajadores/as que reprenguen l'activitat laboral després d'una absència prolongada per motius de salut (baixa mèdica prolongada, bé siga d'origen laboral o no) . Amb este examen de salut es pretén descobrir els possibles orígens professionals del dany i tindre orientacions per a recomanar una acció apropiada per a protegir a estes persones treballadores.
  • PERIÒDICAMENT: La vigilància de la salut ha d'efectuar-se a intervals periòdics de temps. Així es permet estudiar l'evolució de la salut de la persona treballadora i la seua possible relació amb les condicions de treball que li rodegen. La periodicitat dels exàmens de salut no és fixa, depén del tipus de risc (segons protocol específic) , el nivell d'exposició i les característiques de la persona treballadora.
  • PER DANYS A LA SALUT: Es sol·licitarà al Servici de Prevenció la realització de la vigilància de la salut quan apareguen danys relacionats amb el treball. La vigilància de la salut es realitzará en tots els casos complint les característiques regulades per l'Art. 22 LPRL (voluntarietat, confidencialitat, gratuïtat, proporcional al risc, etc).

Les persones que treballen amb radiacions ionitzants, han de presentar anualment el resultat del reconeixement al Consell Superior de Seguretat Nuclear. Aquests reconeixements han de realitzar-se en un centre autoritzat per a la qual cosa hauran de posar-se en contacte amb el gabinet de salut.

Horaris dels gabinets de Salut