Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

La Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscs Laborals obliga a les empreses a desenvolupar una protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscs derivats del seu treball.

Per a açò els professionals de la Vigilància de la Salut, han d'informar i posar en marxa un adequat programa de vacunació entre els seus treballadors, a l'objecte de garantir la protecció de la salut amb una perfecta immunització front a totes les malalties infeccioses de l'àmbit laboral.

Les vacunes són preparats antigènics obtinguts a partir de microorganismes u altres agents infecciosos, que indueixen a una immunitat adquirida activa front a les malalties infeccioses, amb un mínim risc de sofrir reaccions locals o generals.

Acte vacunal

Concepte: Quan el professional metge/metgessa - infermer/era d'empresa administra al treballador una vacuna amb la finalitat de produir una immunitat específica.

Prevenció del personal en risc de contagi.

Per a identificar adequadament el personal que presenta risc de contagi cal analitzar el lloc de treball que desenvolupa.

Hepatitis B

Per a treballadors exposats a riscs biològics que estiguen en contacte amb fluids humans, com ara:

 • Sang humana
 • Elements constituents de la sang (suero)
 • Semen
 • Fluïd cerebroespinal, sinovial, pleural, pericardial, peritoneal i amniòtic.
 • Saliva contaminada amb sang.
 • Fluïd corporal
 • Treballadors que han de viatjar a zones endèmiques amb prevalència media-alta de VHB.

Per a tot aquest personal està indicada la vacunació anti-hepatitis B.

Hepatitis A

 • Per a treballadors exposats a aigües residualsPer a treballadors que han de viatjar a zones en les quals l'hepatits A és endèmica
 • Manipuladors d'aliments
 • Personal que treballa en el camp de la investigació i manipulen VHA
 • Personal de laboratori que estiga en contacte amb excrements

 

Per a tot aquest personal està indicada la vacunació anti-hepatitis A

Tètan - diftèria

Per a tots els treballadors és aconsellable la vacunació tètan - diftèria.

Grip

La malaltia és més freqüent en els mesos de fred, en institucions tancades, ja que la transmissió del virus és molt alta.

Tota la població és susceptible de contraure la grip.La transmissió es produeix sempre pel mecanisme aeri directe per causa de la labilitat del virus en el medi ambient.

Es vacunarà a totes les persones que voluntariament vulguen reduir el risc de sofrir grip. Tota la població està en risc de sofrir la grip.

Vacunació en viatges internacionals

En realitzar un viatge internacional, cal tenir en compte que, en determinats països existeix un major risc de contraure malalties infeccioses. Aquest risc depèn del país, zona, durada, tipus de viatge i de les característiques del propi viatger així com l'edat, alèrgies...

Hi ha centres especialitzats, on disposen tota la informació actualitzada sobre la situació epidemiològica de risc en cada país i són els únics autoritzats per la OMS per a la certificació i administració de vacunes subjectes a reglamentació sanitària internacional. Aquests centres depenen dels Serveis de Sanitat Exterior (Muelle de la Aduana s/n. Port Autonòmic de València - 46071- València.)

Documentació completa (.doc)