Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

De conformitat amb el que disposen els punts 3 i 13 de la Instrucció 17/2020 de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19, el Personal Investigador i el Personal de Suport a la Investigació així com el Personal d'Administració i Serveis en cas de contagi i per a sol·licitar passar a la modalitat de treball no presencial ha de seguir el següent procediment.