University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

DIPÒSIT DEL TFG

Procediment:

El tràmit s’inicia des de la Seu Electrònica de la Universitat (entreu.uv.es), triant l’opció Estudiants, després l'opció Expedients, Títols i Matrícula, i finalment Treball Fi de Grau i té les següents característiques:

1. L’estudiant haurà d’identificar-se amb l’usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la que s’utilitza per accedir al correu electrònic, l’aula virtual, etc).

2. És requisit previ que l’estudiant estiga matriculat/da de l’assignatura corresponent al TFG i tenir l’autorització del tutor/a per poder presentar-ho.

3. L’estudiant indicarà en la sol·licitud les dades del tutor/a o tutors/es.

4. L’estudiant adjuntarà a la seua sol·licitud la versió electrònica definitiva del TFG (recomanem format pdf). Aquest document és obligatori, ja que és un requisit per a la seua defensa/avaluació, i la sol·licitud no serà efectiva sense aquest document.

5. L’estudiant també adjuntarà un document addicional amb l’autorització del tutor o tutora, signada per aquest/a (s’haurà d’escanejar una vegada signada per poder adjuntar-la. Si ja teniu aquest document signat en una altra versió, podeu adjuntar-la en eixa versió); la sol·licitud no serà efectiva sense aquest document:

Document d'autorització i sol·licitud d’avaluació per al Treball Fi de Grau

6. La grandària màxima de l’arxiu amb el TFG esta limitada (100 Mb). En cas de arxius de més grandària es pot enviar amb un fitxer comprimit.

7. A la pantalla d’observacions l’estudiant pot reflectir aspectes a destacar en la seua sol·licitud que puguen ser rellevants per al dipòsit i procediment de defensa del treball.

Finalitzada la sol·licitud l’estudiant rep un document justificatiu del dipòsit. Haurà d’estar atent al procediment per si se li sol·licita informació addicional.

Posteriorment, en funció de la forma d’avaluació sol·licitada, l’estudiant rebrà com a resultat final del procés una resolució referida a la lectura.

Terminis Curs 2020-2021:

TERMINIS MÀXIMS DIPÒSIT EN CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

  • PRIMERA CONVOCATÒRIA: FINS AL 7 DE JUNY DE 2021
  • SEGONA CONVOCATÒRIA: FINS AL 5 DE JULIOL DE 2021