University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

GRAU EN RELACIONS LABORALS

Video Sessió informativa

Requisits previs:

Haver cursat o estar cursant totes les matèries de formació bàsica i obligatòries del grau, i haver superat almenys 150 crèdits, així com estar cursant algun dels tres itineraris d'intensificació curricular assenyalats en el present títol de grau.

CALENDARI (2022-2023)

Document avaluació de la pràctica (depositar en la bústia d'enfront de secretaria)

Tutorials (inactius)

LLISTAT DE CENTRES PROVISIONAL

LLISTAT DE CENTRES DEFINITIU

Llistat provisional i ordre d'elecció de centres (2022-2023)

Llistat definitiu i ordre d'elecció de centres (2022-2023)

Resultat adjudicació tutors/es (2022-2023)

Autopràcticum

Sol·licitud d'autopràcticum     (Tutorial)

Llistat d'admesos i exclosos provisional (2022-2023)

Llistat d'admesos i exclosos definitiu (2022-2023) Els/Les alumnes admesos/es no han d'elegir centres dels ofertats a la web d'ADEIT

Avançament de convocatòria: Informació

Realització de Pràctiques al 1er quadrimestre: si et queden 2 assignatures o menys (sense comptar les Pràctiques i el TFG) i desitges fer les pràctiques en el primer quadrimestre (d'octubre a gener) sense demanar l'Avançament de Convocatòria Oficial, pots sol·licitar-lo mitjançant un AUTOPRACTICUM (termini de lliurament a través del correu practasoc@uv.es de l'1 al 9 de setembre de 2022). La nota de pràctiques apareixerà en l'acta de juny (1a convocatòria ordinària).