Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

SOL•LICITUD D'AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA - CURS 2022/2023

 

Termini per a presentar la sol·licitud:
Del 20 al 31 de juliol de 2022

Lloc: Seu electrònica de la UV

Els exàmens es realitzaran abans del 15 d'octubre de 2022. En el cas de no presentar-se o no superar una assignatura, la seua segona convocatòria seria la següent convocatòria ordinària d'examen d'eixa assignatura.

TFG: El dipòsit avançat del TFG es podrà presentar fins el 9 de gener de 2022 (en 1ª convocatòria) i, si procedeix, fins el 5 de juny (en 2ª convocatòria). En cap cas podrà presentar-se en la segona convocatòria ordinària de juliol.

Procediment:

 • Es presenta la sol•licitud mitjançant la seu electrònica de la UV.
  • Per a sol·licitar l'avançament del TFG, a més a més de la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar (també per la seu electrònica) un document de manteniment o no de tutoria, en el qual, si es tracta de primera matrícula del TFG, haurà d'especificar el departament preferit; si, pel contrari, es tracta de segona matrícual del TFG, s'ha d'indicar si es desitja mantenir o canviar de tutoria, especificant tutor/ra del curs anterior o departament corresponent.
 • A la Secretaria es comprovarà els requisits:
  • que l'alumnat tinga pendent un màxim de dos assignatures per a finalitzar la titulació (sense comptar amb el TFG i l'assignatura Pràctiques Externes).
  • que estiga matriculat de totes les assignatures pendents en el curs en què sol·licita l'avançament.
  • que haja demanat l'avançament per a totes les assignatures, inclós el TFG i Pràctiques Externes.
  • que l’alumnat haja estat matriculat prèviament en les assignatures corresponents, excepte del TFG i de Pràctiques Externes.
 • Es notificarà a través de la seu electrònica les sol·licituds admeses i excloses. No es podrà renunciar posteriorment.
 • Es publicarà un llistat amb la data d'examen i professorat responsable.

Documentació a presentar:
Instància per la seu electrònica de la UV i, a més a més, en el cas d'avançament del TFG, document de manteniment o no de tutoria.

Resolucions (a partir del 21 de setembre):

 • Llistat amb la convocatòria d'examen curs 2022-2023 (El document s'anirà completant conforme es dispose de la informació)

Normativa:

Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster, art. 10. ACGUV 108/2017