Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol col·labora en l'organització de la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició 

Nom Càrrec/Categoria Departament/ Titulació
Moncusí Ferré, Albert Degà/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Llopis Goig, Ramón President de la Comissió/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Agulló Calatayud, Víctor Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Arriba Bueno, Raúl de Vocal/PDI Dep. Economia Aplicada
Barac Buckovic, Maja Vocal/PDI Dep. Economia Aplicada
Barberà Areste, Oscar Vocal/PDI Dep. Dret Constitucional i CP.
Bernad i Garcia, Joan Carles Vocal/PDI Dep. Psicologia Social
Boix i Doménech, Rafael B. Vocal/PDI Dep. Economia Aplicada II
Domingo Oltra, Rosario Vocal/PAS Administradora
Giner Monfort, Jordi Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Grau Muñoz, Arantxa Coordinadora Grau Dep.Sociologia i Antropol.
Jabbaz Churba, Marcela I. Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Llopis Lara, Ignacio Vocal/Estudiant Grau en Sociologia
March i Poquet, Josep María Suplent/PDI Dep. Economia Aplicada
Masanet Ripoll, María Erika Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Navarro García, M.Asunción Vocal/Estudiant Grau Sociologia
Rius Ulldemolins, Joaquim Coordinador de Mobilitat/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Rocher Quintairos, Fernando Vocal/Estudiant Grau Sociologia
Ródenas Rigla, Francisco Director Departament/PDI Dep. Treball Social i SS.
Ruiz Torres, Miquel Àngel Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.
Santos Ortega, Antonio Vocal/PDI Dep. Sociologia i Antropol.