Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

El germen inicial del IULMA va ser la creació en la Universitat d'Alacant d'una Unitat de Recerca anomenada CETIVA (Centre de Terminologia Industrial de la Comunitat Valenciana), pel Dr. Enrique Alcaraz Varó que liderava el grup de recerca (El anglés professional i acadèmic (IPA)) en el si de la qual s'han dut a terme diverses iniciatives d'especial rellevància. Destaquen en aquest sentit la sèrie de diccionaris bilingües especialitzats en diversos àmbits professionals que es van gestar en el CETIVA i que han seguit publicant-se ja com IULMA. Diccionaris que van des del Dret a l'Economia, passant per l'Oci, el Turisme, la Borsa, la Banca, el Comerç Exterior, la Propietat Immobiliària, les Assegurances, la Lingüística, les Ciències Farmacèutiques, el Calçat, la Pedra Natural o els Drets Humans.
Com a conseqüència de la important labor desenvolupada en el si del CETIVA, va haver-hi una iniciativa per a estendre i ampliar les experiències adquirides a totes les llengües modernes de les Universitats d'Alacant, Castelló i València, integrant a especialistes de diverses branques del saber (del Dret, l'Economia, la Farmàcia, la Medicina, Informàtica, etc.) en el que ara es coneix com l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). Després del procediment jurídic corresponent i, havent rebut el plácet de totes les instàncies per les quals ha passat al llarg del procés, així com una avaluació molt positiva per part de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP), l'11 de març de 2005 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la creació, pel Decret 55/2005 del Consell de la Generalitat, de l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades integrat en l'actualitat per tres universitats valencianes: La d'Alacant, la Jaume I de Castelló i la de València-Estudi General.
Les tres seus treballen coordinadament en les àrees de recerca en les quals són competents mitjançant una estructura a l'una integradora i independents en l'organització de tot tipus d'esdeveniments acadèmics (jornades i congressos, nacionals i internacionals), convenis amb entitats públiques i privades, en la facilitació de serveis professionals en llengües modernes, tant des d'un plànol educatiu-formatiu com a judicial (dictàmens forenses), econòmic, tecnològic, etc. En aquest sentit podem esmentar els diversos projectes de recerca concedits pel Ministeri d'Educació i Ciència sobre temes com la creació d'una base de dades terminològica d'alguns sectors industrials de la Comunitat Valenciana, el llenguatge industrial del sector tèxtil i dels joguets de la Comunitat Valenciana, del sector azulejero de Castelló o la comunicació intercultural i el llenguatge específic dels negocis, per citar alguns. El IULMA conjumina així els esforços d'un ampli grup d'especialistes de diverses llengües interessats en les aplicacions de la lingüística en els entorns professionals i acadèmics i el seu ànim és el d'integrar la universitat amb la societat oferint a aquesta tot el saber dels seus investigadors i personal.
El IULMA té com a objectiu general i central el de la sistematització i difusió del coneixement de les llengües modernes (o discursos d'especialitat) aplicades a l'àmbit de la indústria, de les ciències i la tecnologia, del dret, de les ciències de la salut, etc.
També té com a objectiu difondre els coneixements i recerques centrades en les llengües d'especialitat als diferents àmbits que poden interessar-se en aquests: el professional, l'acadèmic i el general (el professional, o difusió de coneixement entre iguals, és el que es realitza, per exemple, en articles o en jornades científiques; l'acadèmic consisteix en la transmissió de coneixements en l'aula universitària, amb la corresponent interacció entre professors i alumnes; i el general és el de la divulgació).
Altres objectius més específics serien:

  • Promoure, organitzar i planificar la recerca en les diverses branques de les llengües modernes aplicades a la indústria, les ciències i la tecnologia, el dret, les ciències de la salut, etc.
  • Realitzar activitats investigadores per si mateix i en col·laboració altres entitats públiques i privades, nacionals i internacionals.
  • Difondre i divulgar les recerques i estudis realitzats, mitjançant la publicació de treballs, informes, articles, per iniciativa pròpia o en coordinació amb editorials, revistes i altres mitjans de difusió, o a través de conferències, seminaris, congressos, col·loquis i reunions, tant nacionals com a internacionals.
  • Establir relacions amb institucions similars de rang nacional i internacional amb la finalitat de dur a terme convenis i projectes conjunts.
  • Establir relacions amb empreses i entitats públiques a fi de promocionar l'assessorament tècnic dins de les llengües modernes aplicades i impulsar la realització de projectes coordinats que atenguen a les seues necessitats.
  • Formar a personal docent i investigador dins de les àrees de recerca de l'Institut.
  • Organitzar cursos acadèmics de postgrau, així com jornades, tallers, simposis, seminaris, congressos etc. d'especialització dirigits al perfeccionament dels professionals, tenint en compte les finalitats de l'Institut.
  • Captar recursos exteriors que faciliten o coadjuven en l'execució de les finalitats a dalt descrites.

www.iulma.es/